Hoppa till huvudinnehållet
Man som sitter vid ett skrivbord i kontorslandskap.

Många medarbetare uttrycker att de vill röra sig mer men att de inte hinner eller orkar, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa.

Bild: Unsplash

Livsstil

Var femte sitter mer än tio timmar per dag

Att sitta stilla hela eller större delen av arbetsdagen är vanligt och i synnerhet bland högutbildade, enligt en ny rapport. Samtidigt visar forskning att mycket stillasittande utgör en hälsorisk även för personer som tränar regelbundet.

Företagshälsovårdsbolaget Falck Previa har genom data från hälsoundersökningar sammanställt en rapport om levnadsvanor och hälsa där 34 000 medarbetare ingår. Nästan hälften av dessa är stillasittande mer än sju timmar per dag. Omkring var femte uppger att de sitter stilla tio timmar eller mer per dag. Mest sitter de som har högskole- eller universitetsutbildning.

Just vid tio timmar eller mer verkar gränsen gå för när stillasittande påverkar hälsan negativt, enligt rapporten. De som sitter så mycket rapporterar sämre allmäntillstånd och känner sig mer stressade än anställda som sitter 7-9 timmar per dag. Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa anser att det finns mycket som arbetsgivaren kan göra för att stimulera till mer rörelse på jobbet.

– Dels kan man titta utifrån organisationsperspektivet och se över möteskulturen, hur man planerar och genomför möten, dels kan man se om det finns möjlighet till mikropauser där anställda kan ta den där lilla stretch- eller rörelsepausen. Det gäller att ge förutsättningar för de anställda och sänka tröskeln så att alla kan vara med, säger Åsa Miemois.

Enligt henne uttrycker många medarbetare att de vill röra sig mer men de uppger att de inte hinner eller saknar orken. Också här har arbetsplatsen en viktig uppgift att fylla anser hon.

– Företag som investerar i friskvård och stöttande insatser för rörelse får dessutom många gånger tillbaka det genom ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

En annan bidragande faktor till att stillasittandet ökar är att vi bygger bort vardagsmotion, enligt Åsa Miemois.

– I dag kan vi beställa mat till dörren, åka bil till jobbet och ta hissen i stället för trapporna. Det gör att många måste planera för rörelse, det är inte något som bara sker.

Läs rapporten

FAKTA

Om rapporten

Rapporten bygger på 34 000 hälso- och arbetsmiljöundersökningar som Falck Previa gjort under 2021-2022 på uppdrag av sina kunder. Undersökningarna kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Livsstil

Senaste om Hälsa