Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Vaccinationsviljan skiljer sig kraftigt mellan yrkesgrupper

Vaccinationstäckningen mot covid-19 skiljer sig kraftigt mellan olika yrkesgrupper. Personer i arbetaryrken med låg inkomst vaccinerar sig i lägre utsträckning än tjänstemän, enligt en kartläggning som Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm gjort.

Vaccinationstäckning bland högre tjänstemän:

I medianyrket var täckningsgraden bland män 78 procent, med en spännvidd på 47 till 98 procent mellan olika yrkesgrupper. För kvinnor var täckningsgraden i medianyrket 82 procent, med en spännvidd mellan 40 och 99 procent.

Tjänstemän är vaccinerade i betydligt högre utsträckning än anställda i arbetaryrken med låga kvalifikationskrav. Det finns också ett starkt samband mellan födelseland och inkomst, även om det sambandet varierar mellan yrken och sektorer.

Exempel på yrken med mycket låg vaccinationstäckning bland män (under 52 procent) är murare, städare, ställningsbyggare samt grovarbetare inom bygg och anläggning. Bland kvinnor har yrken som buss- och spårvagnsförare, tandhygienister, apotekstekniker och städare mycket låg vaccinationstäckning. Men även hemtjänstpersonal, vårdbiträden, butikssäljare och barnskötare ligger under genomsnittet.

Ovaccinerade hanterar de sköraste

Att vaccinationstäckningen är låg bland anställda som kommer i kontakt med äldre och sköra är problematiskt, enligt rapportförfattarna. En annan risk med låg vaccinationstäckning är att det kan leda till hög sjukfrånvaro under de perioder när virusspridningen är hög.

För att få fler att vaccinera sig anser Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm att man skulle kunna vända sig direkt till olika arbetsplatser där personer med olika bakgrund samlas. Företagshälsovården kan ge saklig information och möjlighet att få diskutera farhågor med vaccinet och arbetsgivaren kan underlätta vaccination.

– Arbetsmarknadens parter har tidigare tagit upp vaccination på eller i anslutning till arbetsplatsen som en väg att öka vaccinationstäckningen. Vår rapport ger ett detaljerat underlag för en bredare diskussion om detta, säger Maria Albin.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa