Hoppa till huvudinnehållet
En hög med självtester för covid-19.

Forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har följt en grupp som testat positivt för sjukdomen men som inte behövt vårdas på sjukhus.

Bild: Pixabay

Coronaviruset

Även lindrig covid kan ge långdragna besvär

Även de som varit lindrigt sjuka i covid kan drabbas av långdragna besvär som påverkar arbetsförmågan. Det visar en forskningsstudie från Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Under den första vågen av covid, våren 2020, började forskarna följa en grupp som testat positivt för sjukdomen men som inte behövt vårdas på sjukhus. Gruppen fick rapportera sina symptom när de var sjuka och sedan efter tre, sex och tolv månader. De fick också skatta sin arbetsförmåga före och efter sjukdomen.

– Nästan hälften uppgav att de hade kvarstående symptom efter ett år. De vanligaste var trötthet och nedsatt lukt och smak. En del hade också andningssvårigheter, säger Marta Kisiel, läkare och docent vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Andra besvär som rapporterades var minnes- och koncentrationsproblem samt sömnsvårigheter.

– Det här var symptom som ökade över tid. Nästan ingen rapporterade dessa symptom under sjukdomstiden.

Försämrad arbetsförmåga

I studien ingick 366 personer. Majoriteten är sjukvårdspersonal eftersom det var en grupp som prioriterades i testningen under inledningen av pandemin.

De allra flesta som hade kvar symptom upplevde också att arbetsförmågan försämrats. Även vårdpersonal som inte hade några symptom kvar upplevde en nedsatt arbetsförmåga efter sjukdomen. Den ökade arbetsbelastningen i vården under pandemin kan spela roll här, tror forskarna.

Det finns ett antal faktorer som ökar risken att drabbas av långvariga besvär. Många symptom när man insjuknar i covid, kronisk smärta och att vara född i annat land är några riskfaktorer.

Forskat vidare på vårdpersonal

Utifrån den första studien har forskarna gått vidare och gjort en fördjupad studie med enbart vårdpersonal. Där har de granskat patienternas journaler, deras symptom vid insjuknandet och kortare sjukfrånvaro respektive längre sjukskrivningar.

– Här har vi kunnat se riskfaktorer som kan leda till förlängd sjukdom och långvariga symptom. Personer som lider av depression eller ångest, fetma, andningssvårigheter vid insjuknandet eller har haft en sjukskrivning året innan har ökad risk.

Ett tydligt resultat av forskningen är att många som får lindrig covid kan drabbas av långvariga besvär som i sin tur påverkar arbetsförmågan. Det är något som man måste ta hänsyn till, anser Marta Kisiel.

– Eftersom vi ser att de ihållande symtomen kan leda till nedsatt arbetsförmåga bör man överväga att ta med specialister från företagshälsovården i de team som rehabiliterar patienter med långtids-covid

FAKTA

Del i en större studie

Undersökningen bland de med mild covid är del i ett större forskningsprojekt där forskarna även tar med patienter som behandlats på post-covidmottagning och som varit inlagda på sjukhus. Det görs också en studie av lungfunktionen hos de som varit sjuka i covid.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa