Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Viktigt med plan för rehab vid långtidscovid

Även om det fortfarande finns många kunskapsluckor när det gäller postcovid fungerar arbetsgivarens ansvar för rehabilitering på samma sätt som vid andra sjukdomar. Det innebär till exempel att anpassa arbetet så att den som är sjukskriven kan komma tillbaka till jobbet i sin takt.

I oktober kom Previas rehabsamordnare för första gången i kontakt med patienter som bedömdes ha drabbats av långtidscovid eller postcovid som det också kallas.

– Vi remitterar till hälso- och sjukvården för den behandling som finns. Vi har ingen egen behandling för dem, säger Anna Sporrong, specialist på rehabsamordning på Previa. Foto: Peter Knutsson

Oavsett sjukdom eller diagnos är det, enligt Anna Sporrong, viktigt att arbetsgivaren upprättar en plan för återgång till arbete i linje med gällande lagstiftning och sedan följer upp den.

– Det som skiljer långtidscovid från många andra sjukdomar är att det inte är en samlad diagnos utan att det är många olika symptom.

Anna Sporrong poängterar att det inte är så stor skillnad på olika typer av rehabresor. Det vanliga är en upptrappning där det i dag finns tillgång till fyra nivåer.

– Det finns alltså inget separat regelverk för långtidscovid. I en komplicerad situation är det rätt skönt att det finns befintliga strukturer, att vi inte behöver uppfinna något nytt, säger hon.

Av de patienter med långtidscovid som Previa kommit i kontakt med dras många med kognitiva besvär.

– Men samtidigt vet vi ju inte riktigt om det är restsymtom från covid-19. Trots att man hade covid-19 för ett halvår sedan kan det vara något annat. För hälso- och sjukvårdens läkare är det ett detektivarbete att försöka bena ut och matcha rätt behandling och rehabilitering. Det är det som gör det så komplext, säger Anna Sporrong.

Hon betonar att arbetsgivaren har samma ansvar kring arbetsanpassning oavsett om det rör sig om långtidscovid, utmattningssyndrom, benbrott eller någon annan diagnos.

– Det viktiga är att arbetet görs och att man inte passivt väntar på att någon annan part, till exempel Försäkringskassan, ska höra av sig. Det gäller att aktivt agera utifrån den information man har tillgång till som kontakt med medarbetaren och läkarintyg.

När man blir sjukskriven från sitt arbete är det viktigt med en aktiv sjukskrivningsprocess så den rör sig i riktning mot målet, vilket oftast är återgång i arbete för de som har en anställning.

– En aktiv sjukskrivningsprocess handlar om att det finns ett tydligt syfte med sjukskrivningen och en plan för vägen tillbaka i arbete. Varje sjukskrivning en läkare gör när denne fyller i ett läkarintyg är en aktiv handling. Förhoppningen är att sjukskrivningen inte ska behöva vara längre än nödvändigt, även om den behöver vara lång, avslutar Anna Sporrong.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa