Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Pollen försvagar motståndskraften mot covid-19

Pollen försämrar motståndskraften mot covid-19 även för personer som inte är allergiska. Det framkommer i en ny forskningsstudie som omfattar 31 länder på 5 kontinenter. Men det finns åtgärder för att minska halterna av pollen på arbetsplatsen. 

Vid höga pollenhalter är antalet smittade per 100 000 invånare signifikant högre. Det är också ett lägre antal smittade vid låga pollenhalter, enligt studien. Och detta är inte enbart ett problem för allergiker, enligt Åslög Dahl, pollenforskare och en av de forskare som ingått i studien.

– Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra pollen, säger hon till sajten forskning.se

På dagar som föregåtts av tre till fyra dygn med höga pollenhalter, det vill säga 200–250 pollen per kubikmeter luft eller mer, var fler människor infekterade än på dagar som föregåtts av tre till fyra dagar med låga halter.

En ökning av pollenkoncentrationen i luften med 100 pollen per kubikmeter luft innebar att antalet infektioner per 100 000 invånare i genomsnitt ökade med 4 procent, ibland i samverkan med temperatur och luftfuktighet.

Pollen sprider inte viruset, men i tidigare studier har man konstaterat att exponering för pollen försvagar motståndskraften mot vissa säsongsburna luftvägsvirus genom att försvaga utsöndringen av interferoner på slemhinnornas yta. Interferon är ett protein som produceras av kroppens celler och som gör det svårare för viruset att föröka sig och aktiverar immunförsvaret.

Särskilt personer som tillhör en riskgrupp bör vara uppmärksam på pollenvarningarna och vidta åtgärder som annars brukar rekommenderas allergiker vid höga halter av pollen, enligt Åslög Dahl.

– Men allergimedicin hjälper inte eftersom detta inte handlar om någon allergisk reaktion.

Ett konkret tips för att skydda sig är att använda ett munskydd som filtrerar bort partiklar när man är utomhus. De finns att köpa på apotek. Ett vanligt munskydd fungerar inte lika bra, men är troligen bättre än inget.

I övrigt gäller de råd som brukar ges till allergiker under pollensäsongen.

– Vädra inte. Skölj ur håret när du kommer hem. Byt kläder och tvätta örngott och övriga sängkläder ofta. Dammsug ofta. Häng inte kläder till tork utomhus. Tänk på att husdjur som vistas ute kan ha pollen med sig i pälsen inomhus, säger hon.

TIPS

Förebygg pollen på jobbet

  • Ta del av pollenprognoserna på pollenrapporten.se för att få reda på när pollenhalterna är som högst. 
  • Kolla ventilationen på arbetsplatsen så att inluften filtreras från pollen. 
  • Undvik att öppna fönster under pollensäsongen.
  • Till anställda som jobbar utomhus kan man erbjuda munskydd som filtrerar bort partiklar, så kallade FFP2, som finns att köpa på apotek.
  • Den som jobbar utomhus bör skölja av håret och byta kläder efter arbetsdagen. Annars finns pollen kvar i hår och kläder och kan exempelvis hamna i sängkläderna.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa