Hoppa till huvudinnehållet

De som arbetar hemma under pandemin sover i genomsnitt 34 minuter längre per natt, enligt en ny studie.

Bild: Andrea Piacquadio/Pexels

Sömn

Mer sömn under pandemin

De som jobbar hemma under pandemin sover i genomsnitt en dryg halvtimme längre per natt, enligt en ny studie. Eftersom sömnbrist är ett växande folkhälsoproblem är det en positiv aspekt av hemarbete, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap.

I studien har anställda vid Gävle kommun fått föra dagbok över sina arbets- och sömntider under hela veckan, helgen inkluderad. De har även fått bära en mätare för att kartlägga hur mycket de satt, stod upp respektive rörde på sig. Kartläggningen gjordes under maj-juli förra året då de anställda växlade mellan att arbeta hemifrån och att arbeta på kontor.

Eftersom det finns en oro över att hemarbete leder till att man sitter mer än när man jobbar på kontor, var ett syfte med studien att ta reda på om det stämmer. Men forskarna kunde inte se någon sådan skillnad.

– De som ingick i vår studie satt lika mycket på kontoret som när de jobbar hemma. Så distansarbete behöver inte betyda att man blir mindre aktiv. Men naturligtvis är det viktigt att arbetsgivaren uppmuntrar till fysisk aktivitet, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Ett annat intressant fynd i studien är att de dagar personalen arbetade hemma sov de i genomsnitt 34 minuter längre än de dagar de jobbade på kontoret.

– När man jobbar hemma har man möjlighet att lägga om sin tid lite och sova längre även om man fortfarande arbetar åtta timmar. Förmodligen eftersom man slipper restid och andra förberedelser för jobbet. Det kan ha en positiv inverkan på hälsan på längre sikt. För lite sömn kan leda till hälsoproblem och kortare livslängd och då kan en halvtimma betyda mycket.

De flesta som ingick i studien upplevde att deras produktivitet var likvärdig vid en jämförelse med hur den var innan pandemin. 60 procent uppgav att produktionen inte förändrats, cirka 20 procent sade att det har förändrats till det bättre och cirka 15 procent att det har förändrats till det sämre.

Läs den vetenskapliga artikeln "Working from home during the Covid-19 outbreak in Sweden: effects on the 24-h time-use in office workers"

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sömn

Senaste om Hälsa