Hoppa till huvudinnehållet
Distansarbete

Därför är vi trötta på digitala fikor

Börjar det kännas som det tar mer energi än det ger att enbart umgås med kollegorna på skärmen? Det är helt naturligt, enligt Magnus Lindwall, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Vi människor är utvecklade för att leva nära varandra och kommunicera med gester och beröring.

Människan är ett socialt vanedjur som ogärna bryter rutiner, enligt beteendepsykologin. Att hålla avstånd och bära ansiktsmask är främmande för oss som biologiska varelser eftersom vi är utvecklade för att leva nära varandra, enligt Magnus Lindwall, som forskar om motivation och beteendeförändringar och skrivit boken Motivationsrevolutionen.

– Restriktionerna går emot vår sociala och psykologiska natur. Vi klarar det en kort tid men långsiktigt blir det extremt svårt, säger Magnus Lindwall till sajten forskning.se.

Att gå emot sina impulser är krävande

Han menar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan upplevas som svåra att följa eftersom starka krafter inom oss drar åt ett annat håll. Vi vill så gärna ses på jobbet och prata och fika med våra kollegor.

– Att om och om igen hålla tillbaka de normala impulserna är som ett maratonlopp, säger han.

På psykologispråk kallas det självreglering. Förenklat innebär det att varje gång känslorna skickar signaler om vad vi ska göra måste vi rationellt ta beslutet att behärska oss och göra motsatsen. Det är krävande, enligt Magnus Lindwall.

I en kris väljer vi det invanda

Myndigheters rekommendationer påverkar inte vårt beteende i så stor utsträckning som man kan tro. I en kris är det i stället vanor och rutiner som blir extra viktiga. Vi vill göra sådant som känns tryggt och invant, enligt Magnus Fredriksson, medieforskare vid JMG, Göteborgs universitet, som studerar myndigheters kommunikation i krissituationer.

Att människor går emot restriktionerna, och exempelvis firar jul med släkten, handlar således inte om brist på information utan om impulsen att välja det trygga och invanda, enligt Magnus Fredriksson.

Bättre att stänga arbetsplatsen

Han tycker Folkhälsomyndigheten nått ut bra med sina korta budskap om hur man skyddar sig från att bli sjuk. Men för att få till de stora beteendeförändringarna måste åtgärderna vara genomgripande och kollektiva. Som att stänga hela arbetsplatser eller införa åtgärder på äldreboenden.

– Informationen från Folkhälsomyndigheten om vad som ska göras behöver då riktas till ansvariga chefer. Samtidigt som det också är viktigt att myndigheten är tillgänglig så att chefer kan få svar på sina frågor. Det är betydligt mer verkningsfullt än att gå ut med information till varje enskild individ om att man bör jobba hemma.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Distansarbete

Senaste om Hälsa