Hoppa till huvudinnehållet
Alkohol och droger

Allt fler positiva drogtester

Allt fler testar positivt vid drogtester på jobbet, vilket speglar en ökande konsumtion av droger rent allmänt i samhället. I genomsnitt är var tjugonde drogtest positivt. I många fall handlar det om kokain, enligt Urban Svensson, medicinskt ansvarig på Previa.

I genomsnitt vart tjugonde drogtest i arbetslivet är positivt, visar en sammanställning från Karolinska universitetslaboratoriet. Det motsvarar fem procent av drogtesterna.

– Ja, det har skett en viss ökning, men den är inte våldsam. Det verkar som att vi är på väg att liberaliseras lite grand i Sverige. Det är lägre tröskel för att använda sig av narkotiska substanser, säger Urban Svensson, medicinskt ansvarig på Previa. Foto: Previa

De vanligaste substanserna som det testas för är cannabis, amfetaminer, opiater och kokain. Fler arbetsgivare har också börjat testa för bensodiazepiner och tramadol.

– Det senaste året har det varit mycket kokain. Det är oroväckande för det är en djävulsk drog. Blir du beroende av kokain kan du inte styra ditt liv överhuvudtaget. Du kan vara fullständig slav under drogen.

Vanligast med slumpmässiga tester

De flesta drogtester som görs på arbetsplatserna är slumpmässiga. Anledningen är att det är dyrt att testa alla anställda och att det är lika effektivt att testa en viss procent av personalen slumpmässigt per år.

Rutinerna kring provtagningen och analyserna av testerna är hårt reglerade för att leva upp till ackreditering- och arbetsrättsligkvalitetssäkring. De positiva provsvaren går till en så kallad MRO-läkare, vanligtvis inom företagshälsovården eller beroendevården, som gör en slutlig granskning av resultaten. Läkaren sållar också bort de positiva provsvar som handlar om legal förskrivning av narkotikaklassade medel, till exempel mot adhd eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Många positiva svar bland nyanställda

De senaste åren har allt fler arbetsplatser börjat med slumpvisa drogtester, inte minst inom tjänstemannasektorn. Men det är fortfarande känsligt med drogtester eftersom det berör arbetsrätten och den personliga integriteten. Många arbetsgivare väljer därför att bara testa vid nyanställning.

– Tyvärr är det ganska ofta som vi får positiva svar vid nyanställningstest. Man undrar ju hur de tänkte som lämnade provet, säger Urban Svensson.

Arbetsgivarna vill hjälpa hellre än stjälpa

Drogtesterna är för många företag ett sätt att leva upp till den alkohol- och drogpolicy som man har på arbetsplatsen. Men det finns också ett signalvärde i att visa för de anställda och omgivningen att man bryr sig om sina medarbetare.

– Ett företag som drogtestar gör det i primärpreventivt syfte. Man vill att medarbetarna ska ha god hälsa och inte använda sig av olagliga substanser. Men det är också kopplat till risker i arbetsmiljön. Man vill skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Samtidigt är arbetsgivarna ofta väldigt toleranta mot de medarbetare som testar positivt, anser Urban Svensson. Man vill hellre hjälpa än stjälpa och ger kanske en varning första gången. Vid upprepade positiva provsvar erbjuds man ofta hjälp med sina problem via företagshälsovården eller på behandlingshem.

– Det är långt ifrån en polisiär verksamhet det här. Generellt är arbetsgivare väldigt generösa. Man vill hjälpa människor så att de mår bättre, säger Urban Svensson.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Alkohol och droger

Papperstidning

Prenumerera på tidningen Arbetsliv, Sveriges största arbetslivstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera

Senaste om Hälsa