Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Coronaviruset – det gäller på arbetsplatsen

Antalet smittade och döda i det nya coronaviruset fortsätter att öka. Risken för allmän smittspridning i Sverige bedöms fortfarande som måttlig men hos utsatta yrkesgrupper som städare och vårdpersonal finns trots det en oro.

Just nu finns det 14 bekräftade fall av Covid-19 eller coronavirus  i Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige är måttlig. Men oron för smittan är ändå påtaglig. På bara några dagar sålde munskydden på apoteken slut och samtalen till 1177 om viruset har ökat snabbt. Även hos Arbetsmiljöverket har frågorna om det nya coronaviruset ökat.

– Vi har sett en ökning, framför allt den senaste veckan. Det kan till exempel handla om frågor om personlig skyddsutrustning för de som jobbar inom sjukvården, säger Jenny Persson Blom, som arbetar med smittorisker i arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket.

Just vårdpersonal är en yrkesgrupp som bedöms löpa större risk än allmänheten att råka ut för coronasmitta. Men enligt Jenny Persson Blom har man väl upparbetade rutiner för att hantera smittrisker inom sjukvården. Även personal som städar flygplanen på Arlanda har utryckt en stark oro för att smittas av det nya viruset på jobbet. Jenny Persson Blom betonar att arbetsgivare har ett ansvar att hantera både den faktiska smittorisken men också oron bland anställda.

– Arbetsgivare ska alltid göra en bedömning av risker på arbetsplatsen, inklusive risk för smitta. Det här är ett arbete som ska ske löpande och kommer det ett nytt smittoämne, som i fallet med coronaviruset, ska arbetsgivare hålla sig uppdaterade genom att till exempel ta kontakt med ansvarig smittskyddsenhet i regionen, så att bedömningen blir korrekt.

Jenny Persson Blom konstaterar att i fallet med coronaviruset kan oro vara ett större problem än den faktiska risken för smitta.

– Vi har bara ett konstaterat fall i Sverige och risken för smittspridning bedöms vara mycket liten. Men oro är också en viktig fråga för arbetsgivaren att hantera. Man ska inte behöva vara orolig för att gå till sin arbetsplats. Här är det viktigt att se till det individuella behovet hos varje anställd. För vissa kanske det inte räcker att få information via mejl utan man kanske behöver ett samtal istället för att känna sig trygg i att gå till jobbet, säger hon.

FAKTA:

Smittrisker i arbetsmiljön

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen. Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att:

  • Utreda vilken smittrisk som finns och bedöma vilken risk den kan utgöra för arbetstagarna.
  • Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs.
  • Ge arbetstagarna de instruktioner och den information som de behöver för att utföra arbetet på ett säkert sätt och säkerställa att arbetstagaren kan tillgodogöra sig informationen.
  • Förse arbetstagarna med personlig skyddsutrustning om det behövs.
  • Anmäla allvarliga olycksfall eller tillbud till Arbetsmiljöverket.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa