Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Corona-information på fler språk behövs

Flera av de som blivit sjuka och dött av coronaviruset i Sverige är nya svenskar. MSB, medger att de så långt inte nått ut med informationen tillräckligt brett. Inte heller Arbetsmiljöverket har i dagsläget information om coronaviruset på andra språk än svenska.

Flera som dött till följd av det nya coronaviruset i Sverige uppges ha rötter i Somalia. MSB har nu fått 75 miljoner av regeringen för att säkerställa att informationen om coronaviruset är samordnad och kommuniceras ut mer effektivt. Dessutom har Folkhälsomyndigheten publicerat en webbsida på ett flertal språk om hur man skyddar sig mot covid-19. Men hos Arbetsmiljöverket finns ännu ingen information på andra språk om hur arbetsgivare och arbetstagare ska agera med anledning av det nya coronaviruset.

– Vi har kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om översättning till olika språk. MSB har ett samordnande ansvar för information i situationer som denna. Det tar självklart tid att få fram bra information på flera språk. Därför är det viktigt att arbetsgivaren, som har ansvar för att de egna anställda har en god arbetsmiljö, erbjuder rätt information och tydliga instruktioner, säger Arbetsmiljöverkets kommunikationschef Greta Svensson.

Städare är den yrkesgrupp i Sverige med flest utrikesfödda. Enligt statistik från SCB är 57 procent av städarna i Sverige födda utomlands vilket motsvarar 42 000 anställda.

– Det är ett stort problem för oss om informationen inte når fram. Vi har försökt göra vad vi kan och skickat ut information om coronaviruset till alla våra skyddsombud med länkar till Folkhälsomyndigheten, säger Layla Johansson som arbetar med arbetsmiljöfrågor på Fastighetsanställdas förbund.

Till Fastighetsanställdas förbund kommer många frågor om coronaviruset just nu, men de flesta handlar om oro för att bli av med jobbet, säger Benjamin Ivansson, kommunikatör på Fastighets.

FAKTA

Information på andra språk

På Folkhälsomyndighetens webb finns information på 23 olika språk, däribland somaliska, polska, pashto och thailändska, om coronaviruset och hur man skyddar sig mot att bli smittad .

Läs mer:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa