Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Alkohol och droger

Branscherna där det dricks mest

Restaurangbranschen är den bransch med flest andel anställda som ligger i farozonen för riskbruk av alkohol. Även inom reklam, marknadsföring och kommunikation är alkoholkonsumtionen relativt hög.

Tjugotre procent av de förvärvsarbetande männen i Stockholms län och 17 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna har en riskkonsumtion av alkohol. Det visar siffror från en ny rapport om arbetshälsan i Stockholms län.

Riskkonsumtion av alkohol är dubbelt så vanlig bland dem som är födda i Sverige än bland dem som är födda i ett annat land.

Restaurangbranschen, och yrkesgrupperna hovmästare, servitörer och bartender, sticker ut som den bransch med högst risk för en skadlig konsumtion av alkohol. Det gäller både för kvinnor och män.
Ingela Eriksson på Alna Sverige, som är experter på skadligt bruk i arbetslivet, är förvånad att restaurangbranschen fortfarande utmärker sig på detta område eftersom omfattande förebyggande och kunskapshöjande insatser har riktats både mot både arbetsgivare och anställda under många år.

– De här branscherna borde vara medvetna om riskerna så varför ser det fortfarande ut så här kan man undra, säger hon.

Näst högst risk för riskkonsumtion av alkohol har kvinnor som jobbar som kockar och kallskänkor och män som jobbar inom reklam, marknadsföring och information. På tredje plats för kvinnor kommer IT-chefer och bland män; byggnadsarbetare, takmontörer, golvläggare och VVS-montörer.

TIPS TILL CHEFER

Jobba förebyggande

  • Ha en tydlig policy Ha en policy för hur riskbruk och skadligt bruk ska hanteras på arbetsplatsen, inklusive riktlinjer för hur chefer ska agera i dessa situationer. Kommunicera policyn i organisationen och håll den vid liv genom exempelvis arbetsplatsträffar.
  • Undersök er egen kultur Fundera över tillgången till alkohol på exempelvis personalfester. Ska arbetsgivaren bekosta alkohol och i så fall i vilken utsträckning? Fundera över vilka konsekvenser det innebär för medarbetarna.
  • Utbilda Se till att chefer och ansvariga på arbetsplatsen har mandat och kunskap om hur de ska agera i den här typen av situationer.

Källa: Alna Sverige

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Alkohol och droger

Senaste om Hälsa