Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Allt fler företag covid-testar sin personal

Allt fler företag erbjuder sina anställda test för antikroppar mot covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten kan testerna säga något om företagens sårbarhet vad gäller sjukfrånvaro, men de varnar för att dra för stora växlar av resultatet vad gäller immunitet mot viruset.

Handelsbanken är ett av en rad svenska företag som nu erbjuder sina anställda gratis tester för antikroppar mot covid-19. Erbjudandet gäller inledningsvis de anställda i Stockholm, men kommer sedan erbjudas anställda i hela Sverige.

– Det handlar om omsorg om våra medarbetare och att vi gör vad vi kan för att öka tryggheten för både dem och för våra kunder. Det är också angeläget att vi på det här sättet kan bidra till samhällsnyttan, kartläggningen av smittspridningen och en ökad kunskap om covid-19, säger Carina Albiin Svensk som är chef för hälsa och arbetsmiljö på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Handelsbanken har valt samma tester som används inom den svenska sjukvården och Carina Albiin Svensk säger att de följer Folkhälsomyndighetens process och strategi för provtagning. Erbjudandet har tagits fram i samråd med fackliga representanter på Handelsbanken.

– Provtagningarna är kostnadsfria och frivilliga. Det är alltså upp till varje medarbetare att ta ställning till möjligheten, även om vi som arbetsgivare ser fördelar, inte minst ur medarbetarperspektiv. Syftet med antikroppsprovet är att kunna konstatera genomgången Covid-19 infektion och därigenom förmodad immunitet.

Provsvaret skickas hem till medarbetaren efter några dagar tillsammans med ett erbjudande om videosamtal med en läkare.

– Mängden antikroppar man har kommer påverka vilken återkoppling man får av läkaren. Är man i en gråzon, med en liten mängd antikroppar, tas provet om efter 14 dagar. Ingen lämnas med ett osäkert provsvar, säger Carina Albiin Svensk.

Men Karin Tegmark-Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten, varnar för att dra allt för stora växlar av testerna eftersom forskningsläget kring immunitet mot covid-19 är oklart. Den som har antikroppar i blodet efter covid-19-infektion bedöms ha någon form av skydd när man träffar på viruset en andra gång. Skyddet tros minska gradvis under första året, och skyddet på längre sikt varierar sannolikt mellan individer, säger hon.

– På individnivå har snabbtesterna begränsat värde. Om testerna utförs på gruppnivå kan arbetsgivaren få en uppfattning om hur stor andel av medarbetarna som haft infektionen och utifrån det få en förståelse för hur sårbar arbetsplatsen är att få en hög sjukfrånvaro vid fortsatt spridning av covid-19 i samhället, säger Karin Tegmark-Wisell.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa