Hoppa till huvudinnehållet
Alkohol och droger

Bli kvitt beroende på arbetstid

Kan internetbaserad behandling på arbetstid vara ett bra alternativ för anställda med alkoholproblem? Det finns mycket som talar för det, enligt Kristina Sundqvist, doktor i psykologi, som just nu undersöker möjligheterna för sådana lösningar.

Internetbaserad vård har visat sig vara framgångsrikt för bland annat sömnproblem, ångest och depression. Nu ska ett forskningsprojekt studera behandling av alkoholproblem i arbetslivet via internet, något som skulle kunna leda till mer jämlik vård i landet.

Studien, som är finansierad av AFA Försäkring, omfattar omkring 30 medarbetare och ett 15-tal chefer som erbjuds internetförmedlad behandling för alkoholproblem. Behandlingen startar i höst i regi av den partsägda organisationen Alna, som hjälper företag att hantera olika typer av skadligt bruk i arbetslivet.

Fördelen med internetbehandling är att den ger en mer jämlik vård där man når ut till alla, även de som bor i glesbygd eller reser mycket i jobbet.

– Sedan när det gäller arbetslivet kan det upplevas stigmatiserande att smita iväg ett par timmar i veckan för att träffa sin behandlare eller psykolog. Här kan man sitta vid sin egen dator eller telefon när det passar, säger Kristina Sundqvist, doktor i psykologi vid Stockholms universitet som driver projektet i samverkan med Alna och forskare på Karolinska institutet. Foto: Jessica Storbjörk

Alkoholproblem leder inte bara till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet utan påverkar också säkerheten på arbetsplatsen.

– Det här är ett sätt att skapa hälsosammare och tryggare arbetsplatser. Jag kan inte se att det finns någonting att förlora på att erbjuda sina anställda en möjlighet till den här typen av behandling.

Grunden i behandlingen är kognitiv beteendeterapi, KBT, och återfallsprevention. Deltagarna får bland annat lära sig impulskontroll, hantera negativa tankar och hur man tackar nej när man blir erbjuden alkohol.

– Det är ett psykologstött självhjälpsprogram. Det är mycket utbildande och träning som man läser till på egen hand samtidigt som man kommunicerar genom säkra meddelanden en psykolog. Man kommer också att ha tre videosessioner, säger Kristina Sundqvist.

Alla personer som kommer till Alna genomgår en omfattande utredning där man tittar på den totala problematiken, som livssituation, psykisk och fysisk hälsa och vilka resurser som finns i personens liv.

– Om utredaren bedömer att personen har nytta av internetbehandling remitteras man till det här. Ingen kommer att påtvingas behandling. Det kommer också att behöva godkännas av arbetsgivaren.
Forskningsprojektet kommer att pågå under drygt två år och resultaten beräknas kunna presenteras våren 2022.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Alkohol och droger

Senaste om Hälsa