Hoppa till huvudinnehållet

Att känna sig helt slut efter arbetsdagen eller att inte få något gjort på jobbet på grund av trötthet kan vara ett tecken på stressrelaterad ohälsa, enligt forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Bild: Istockphoto

Stress

Test ger svar på om det är för mycket på jobbet

Känner du dig helt utmattad efter arbetsdagens slut? Ett nytt kostnadsfritt test utvecklat av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ger svar på om du ligger i riskzonen för att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

De flesta brukar vara lite trötta mot slutet av arbetsdagen. Men om man bygger upp en så stor trötthet att man inte hinner återhämta sig innan det är dags att gå till jobbet igen, då ökar risken att på sikt drabbas av ohälsa.

– Brist på återhämtning är en viktig orsak till stressrelaterad ohälsa. Den som inte kan återhämta sig mellan arbetspassen och sedan gå pigg till jobbet riskerar att på sikt drabbas av utmattning eller annan ohälsa, säger Kerstin Wentz, överpsykolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Tillsammans med sina forskarkollegor har Kerstin Wentz utvecklat ett instrument i form av ett webbaserat test som kan mäta en persons behov av återhämtning efter arbetet.

Testet bygger på en studie där forskarna under två års tid följt 1 300 personer i olika yrken och åldrar. Arkitekter, ingenjörer, hemtjänstpersonal, snickare och sjuksköterskor har svarat på frågor om sitt behov av återhämtning efter arbetet, sin övriga hälsa och sina arbetsvillkor.

– Studien visade att det var samma typ av arbetsmiljöfaktorer som gjorde alla trötta, oavsett yrke, säger Kerstin Wentz.

Tanken är att mätverktyget ska kunna användas inom företagshälsovården och primärvården och på arbetsplatser. Men vem som helst som vill ha koll på sin arbetssituation och hälsa kan använda testet. Snabbtestet innehåller 26 frågor som är tänkt att ringa in arbetssituationen.

– Vi har tagit fram ett gränsvärde för hur trött man kan vara utan att man riskerar att bli sjuk, säger Kerstin Wentz.

Man får skatta sitt behov av återhämtning efter arbetet och svara på frågor om de egna arbetsförhållandena. Frågorna rör sju viktiga faktorer för att må bra på jobbet; behovet av återhämtning, kvaliteten i arbetet, möjligheter till återhämtning, arbetsmängd och arbetstempo, känslomässiga krav i arbetet och stöd från kollegor. Instrumentet räknar sedan ut resultatet där man får svar på om tröttheten efter arbetet befinner sig på en hälsosam nivå eller inte.

Enligt forskarnas beräkningar påverkas en persons funktioner redan vid ett litet underskott av återhämtning.

– Även om resultatet visar på en svag signal har den betydelse. Det kan vara tecken på att arbetsgivaren ska justera den anställdes arbetsuppgifter, säger Kerstin Wentz.

Forskning visar att ett stort behov av återhämtning kan öka risk för sjukskrivning.

– Återhämtning kan inte skjutas upp. För att kunna fungera på bästa nivå både psykiskt och fysiskt, kan du inte bli så trött av jobbet att du inte kan få krafterna tillbaka till nästa arbetsdag. Då riskerar du att hamna i en ond cirkel av stress och trötthet, och på sikt annan ohälsa, så som hjärt-kärlsjukom och längre sjukskrivning, säger Kerstin Wentz.

TEST

Behov av återhämtning efter jobbet

Svarar du ofta eller altid på nedanstående påståenden kan du ligga i riskzonen för att bli utbränd. Hela testet finns här:

 • Jag tycker att det är svårt att slappna av när arbetsdagen är slut.
 • När arbetsdagen är slut är jag riktigt slutkörd.
 • Arbetet gör att jag känner mig ganska utmattad när arbetsdagen är slut.
 • Efter kvällsmaten känner jag mig fortfarande ganska pigg.
 • Jag känner mig inte helt utvilad förrän efter min andra lediga dag.
 • När jag är ledig har jag svårt att koncentrera mig.
 • När jag precis har kommit hem kan jag inte visa något större intresse för andra.
 • Det tar normalt över en timme innan jag återhämtat mig helt efter arbetet.
 • När jag kommer hem måste jag få vara ifred en stund.
 • Det händer att jag på grund av trötthet inte får något gjort.
 • Jag är så trött under den sista delen av arbetsdagen att jag inte kan utföra mitt arbete så bra längre.

Margaretha Eldh

Mer om Stress

Senaste om Hälsa