Hoppa till huvudinnehållet

Under sömnen sker en rad processer som gör att vi kan fokusera och prestera bättre dagtid.

Bild: Istockphoto

Sömn

Sov dig smartare

I vår ständigt uppkopplade tillvaro har sömn blivit viktigare än någonsin. När vi sover sker nämligen en massa processer som hjälper hjärnan att återhämta sig från den belastning den utsätts för på dagen.

Hjärnan spar energi När vi somnar avger kroppen värme och temperaturen i kroppen sänks. I hjärnan minskar temperaturen med en grad vilket gör att den spar energi och slitaget blir mindre. 

Härnan städar När vi lär oss något nytt så bildas nya synapser eller kopplingar i hjärnan. Sömnen gör att hjärnan spolas ren och de synapser vi inte längre behöver städas bort medan de synapser vi behöver finjusteras. 

Hjärnan sorterar Under sömnen sorterar hjärnan all information vi tagit in på dagen. Om vi till exempel försökt orientera oss på en ny plats under dagen lagras den informationen i hippocampus eller korttidsminnet. När vi sover flyttas överflödig information från korttidsminnet till långtidsminnet.

Hjärnan lugnar och styr Amygdala är en del av hjärnan som styr våra känslor. Sömn hjälper hjärnan att kontrollera amygdala så att vi inte skäller ut kollegorna eller börjar gråta på jobbmötet. Den gör också att våra sinnesintryck dagtid blir mildare. Det sorgliga blir inte fullt lika sorgligt och det som irriterar inte fullt lika irriterande. 

Hjärnan fokuserar Sömnen hjälper hjärnan att hålla fullt fokus dagtid. Sömnbrist däremot leder till en instabil hjärna där vissa delar funkar som vanligt medan andra kan somna in. Det kan bli farligt om man har ett riskfyllt jobb som kräver full uppmärksamhet.

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sömn

Senaste om Hälsa