Hoppa till huvudinnehållet
Kompetens

Sitta fast i fel jobb ger sämre hälsa

Att inte trivas på jobbet men samtidigt inte se några vägar vidare är negativt för hälsan. Känslan av inlåsning kan ha en verklig grund. Men även psykologiska faktorer spelar roll, visar en ny studie. Men det går att förebygga att medarbetare hamnar i inlåsning.

Dagens rörliga arbetsmarknad ställer höga krav på att man som individ tar kommandot över sin egen karriärutveckling. Men av olika skäl förmår alla inte det, utan riskerar att bli kvar på sina jobb trots att de inte trivs.

Claudia Bernhard Oettel och Johanna Stengård vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, ville titta närmare på detta fenomen, och har i en studie följt tusentals anställda inom en rad branscher.
De som angett att de inte vill vara kvar på sin arbetsplats men samtidigt inte tror sig kunna få ett annat liknande arbete är de som har sämst hälsa, visar studien.

Foto: Stockholms universitet

– För dem som tidigare känt sig inlåsta men sedan lyckats förbättra sin jobbsituation, är det tydligt att hälsan förbättras. De som är kvar mår däremot lika dåligt, säger Claudia Bernhard Oettel. 

Vad är det då som orsakar inlåsningen? Studien ger inte svar på det. Men delvis finns det praktiska orsaker. Man har kanske inte den utbildning som krävs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, eller så kanske man hindras av att ett jobbyte skulle innebära försämrad lön.

I en uppföljande studie har Johanna Stengård tittat närmare på psykologiska faktorer som kan bidra till inlåsning. Hon har följt närmare 1 000 personer för att se i vilken mån personer som känner sig hjälplösa också upplever sig vara inlåsta i jobbet.

Studien visar på ett samband över tid, där de som uppgav att de saknar kontroll över viktiga saker i sina liv vid första mättillfället löpte större risk att utveckla en känsla av att vara inlåsta på jobbet fyra år senare. Det fanns även ett samband åt andra hållet – att inlåsning till viss del kan bidra till hjälplöshet.

Johanna Stengård tror att känslan av att vara hjälplös kan göra individen passiv när det gäller att ta hand om den egna positionen, både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden i stort. Något som i sin tur kan leda till att de faktiska möjligheterna snävas åt.

– Över tid händer det mycket i organisationer. Om man då inte är med och påverkar hur man vill ha det kanske man hamnar någonstans där man inte vill vara. Man kanske inte försöker påverka arbetsvillkor och arbetsuppgifter eller tar hand om sin anställningsbarhet genom fortbildning. Då kan man känna sig fast.

Studier av andra forskare har enligt Johanna Stengård visat att personer som upplever sig vara anställningsbara är mer produktiva och visar högre engagemang på sin arbetsplats.

– Man mår troligen bättre om man känner att man har kontroll över var man jobbar, säger Johanna Stengård.

Av det skälet är det även i arbetsgivares intresse att bidra till att de anställda känner att de är på rätt plats, menar hon.

– Om man har en medarbetare som är inlåst kan man som arbetsgivare bidra genom att se till att personen hamnar i roller och uppgifter som passar den bättre. Man kan också se till att individen får utvecklas, kanske genom att gå kurser och prova nya uppgifter.

bild på Fatima Grönblad

Fatima Grönblad

Mer om Kompetens

Senaste om Hälsa