Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan öka risken för sjukskrivning

Sexuella trakasserier kan vara en bakomliggande orsak till att stressrelaterade sjukskrivningar ökar. Det anser Hjärnfonden som i dagarna släppt en undersökning som visar att 24 procent av de svenska kvinnorna har utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

En ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av organisationen Hjärnfonden visar att 66 procent av kvinnorna i åldrarna 16–80 år har blivit sexuellt trakasserade. 41 procent av dessa har mått psykiskt dåligt efter händelsen. 24 procent har blivit sexuellt trakasserade på jobbet.

– Relationer till kollegor och chefer har påverkan på den psykiska ohälsan. Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden i en kommentar. Foto: Hjärnfonden

Psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Förra året sjukskrevs 161 000 på grund av psykisk ohälsa och 70 procent av dessa var kvinnor. Det är den stressrelaterade ohälsan som dominerar. På sex år har antalet som sjukskrivits på grund stressrelaterad psykisk ohälsa ökat med 140 procent för kvinnor, enligt siffror från Försäkringskassan som Hjärnfonden tagit del av.

– Hjärnfonden vill se mer forskning på området för att ta reda på hur sambandet mellan psykisk ohälsa och sexuella trakasserier ser ut och i vilken omfattning det förekommer, säger Anna Hemlin.

Undersökningen omfattar totalt 1 103 kvinnor och gjordes i november i år.

SIFFROR

Ur undersökningen

  • 24 procent anger att de blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen-
  • 21 procent att de har blivit sexuellt trakasserade under studietiden
  • 41 procent anger att de mått psykiskt dåligt efter att de upplevt sexuella trakasserier
  • 6 procent uppger att de har bytt jobb till följd av sexuella trakasserier
  • 75 procent har inte vidtagit några åtgärder efter att blivit sexuellt trakasserade
  • Sexuella trakasserier har varit vanligast i åldrarna 16-29 år (77 procent)
  • 59 procent uppger att de känner någon som har blivit utsatt för sexuella trakasserier
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Hälsa