Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Mindre sjukfrånvaro om äldre får trappa ner

I Skåne testar ett antal företag och organisationer en modell för att anpassa arbetet efter vilken ålder och livssituation de anställda har. Bland annat får äldre medarbetare möjlighet att gå ner i tid utan att förlora pensionsersättning.

Arbetsgivaren har stora möjligheter att påverka hur länge anställda jobbar kvar innan de går i pension och en viktig faktor är arbetstiden. Det anser Kerstin Nilsson, docent och forskare på Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

– Man behöver mer återhämtningstid när man blir äldre. Det finns 80-90-100-modellen med 80 procent arbetstid, 90 procent i lön och 100 procent i pension. Det är en bra modell och företagen tjänar in det för det blir mindre sjukfrånvaro. Foto: Åsa Hansdotter

Sedan hösten 2016 testar chefer och HR-folk i ett antal företag och kommuner i Skåne den så kallade Swage-modellen (Sustainable working life for all ages) för att göra arbetet mer hållbart för alla åldrar. Det har lett till flera olika åtgärder. En kommun har till exempel infört 80-90-100-modellen och en annan tar in pensionerade medarbetare när det är personalbrist.

Men man kan behöva se över arbetstiden under hela arbetslivet, säger Kerstin Nilsson. De stressrelaterade sjukskrivningarna drabbar framför allt kvinnor mitt i livet, mellan 30 och 39 år. Det är ofta då man har som mest att göra, med småbarn eller äldre släktingar som behöver hjälp.

– Det kan vara viktigt att få möjlighet att gå ner i arbetstid under småbarnsåren så att man hinner med balansen mellan familjeliv och arbetsliv utan att man försummar karriären, särskilt med tanke på att man ska orka, kunna och vilja arbeta till en högre ålder när nu ålderspensionen senareläggs, säger Kerstin Nilsson.

Hälsan och arbetsmiljön har störst betydelse för om vi fortsätter att jobba när vi kommer högt upp i åldern.

– Mycket handlar om hur arbetslivet har sett ut och vad det har gett för effekter på våra kroppar. Både fysiskt tung, belastande arbetsmiljö och en stressig miljö gör att vi biologiskt sett åldras snabbare, säger Kerstin Nilsson.

Förutom hälsan påverkar ens privatekonomi om man är beredd att gå i pension eller inte.

– Har jag råd att gå i pension eller måste jag jobba ett tag till? Om man inte trivs i sin arbetsmiljö väljer många att sluta jobba och ha lite sämre ekonomi.

Det tredje övervägandet handlar om social inkludering och delaktighet. Trivs man med sin chef och sina arbetskamrater och känner sig delaktig i jobbet ökar chansen att man stannar kvar. Här spelar också omgivningens attityd mot äldre in. Men det kan också vara så att ens familj, vänner och fritidsintressen väger tyngre än att stanna kvar i arbetslivet.

– Har jag en partner som går i pension så kanske jag också gör det. Många samplanerar sin ålderspension, säger Kerstin Nilsson.

Det fjärde avgörandet handlar om arbetstillfredsställelse, stimulans, självförverkligande och kompetensutveckling. Om arbetsgivaren väljer att inte erbjuda utvecklingsmöjligheter efter en viss ålder sjunker engagemanget och det blir troligare att man går i pension.

Läs mer om Swage-modellen:

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Äldre

Senaste om Hälsa