Hoppa till huvudinnehållet

Många saknar kunskap om vilka andningsskydd som krävs för det jobb som ska göras och hur skydden ska användas, säger yrkeshygieniker Pernilla Wiebert.

Bild: Mia Åkerström

Skyddsutrustning

Många slarvar med andningsskydden

Arbetstagare som utsätts för partiklar, gaser eller ångor i jobbet måste använda andningsskydd. Men många struntar i det, använder andningsskyddet fel eller slarvar med underhållet. På längre sikt kan det leda till allvarliga lungsjukdomar.

En undersökning gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet för några år sedan visade att bara var femte användare hade fått utbildning om hantering och skötsel av andningsskydd. Att kunskaperna är dåliga märker man på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

– Jag blir förvånad när jag träffar patienter. Det kan vara byggarbetare, målare eller snickare som jobbat nästan ett helt arbetsliv. Men de vet inte vilka andningsskydd de ska ha och när de ska använda dem, säger Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker.Foto: Centrum för arbets- och miljömedicin

Många vet till exempel inte att skäggstubb gör att skyddsmasken inte sluter tätt, eller att man kan behöva andningsskydd när arbetskamrater utför dammande arbetsuppgifter i närheten. Kunskaperna om skötseln av skyddsutrustningen är också dålig och det förekommer att man försöka rengöra maskerna med tryckluft eller dammsugare i stället för att byta filter.

– Det är också vanligt att man använder engångsmasker som ett återanvändningsbart skydd. Används de en gång så formas de efter ansiktet. Men tar man av dem förändras formen och man har inte samma skydd längre. Egentligen ska man inte ta av och på en engångsmask.

Även frisörer, nagelteknologer och ögonfransstylister hör till yrkesgrupper som under vissa moment skulle behöva använda andningsskydd. Men många gör inte det eller använder den typen av munskydd som man har inom vården. De kanske ser hygieniska ut, men de fungerar inte som ett skydd mot de allergiframkallande ämnen och organiska lösningsmedel som de hanterar.

– De kan tycka att det är svårt att kommunicera med kunderna med andningsskydd. Dessutom finns det en oro att man skrämmer kunderna om man visar att det är farliga kemikalier man hanterar, säger Pernilla Wiebert.

Om man utsätts för farliga partiklar, gaser eller ångor under en längre tid är risken att man drabbas av allvarliga hälsoproblem som astma, silikos, kol eller lungcancer.

 

TIPS

Om andningsskydd

  • Går det inte att byta produkt kan man försöka ändra något tekniskt eller organisatoriskt, till exempel bygga ett slutet system med fjärrmanövrering så att ingen utsätts för det som är skadligt.
  • Går det inte att ersätta en produkt eller ändra något organisatoriskt ska arbetsgivaren tillhandahålla ansiktsskydd. Gör en riskbedömning om var och i vilka sammanhang andningsskydd ska användas.
  • Arbetsgivaren behöver veta vilka krav som ställs på andningsskydden och vilken typ av andningsskydd som är lämpliga. I samband med inköp behöver man göra passningstest för att skyddet ska passa användaren.
  • De som använder andningsskydd behöver få utbildning eller information om hur utrustningen ska användas och skötas för att ge rätt skydd.
  • Filter måste bytas ut när de är förbrukade. Därför är det viktigt med rutiner för filterbyten. Maskerna behöver också hanteras och förvaras på ett säkert sätt för att inte bli kontaminerade.
  • På andningsskydd.nu kan man bland annat läsa om vilka andningsskydd som finns, hur man väljer rätt skydd och hur de ska användas och underhållas.

(Källor: andningsskydd.nu och Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm)

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Skyddsutrustning

Senaste om Hälsa