Hoppa till huvudinnehållet
Verktyg och produkter

Nytt verktyg ska minska skadligt damm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en arbetsmiljörisk på många arbetsplatser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med betongindustrin tagit fram ett verktyg som ska göra det lättare att bedöma riskerna med kvartsdamm.

För ett år sedan kom nya föreskrifter för kvartsdamm. En nyhet var att kravet på obligatoriska och återkommande mätningar togs bort. Företagen behöver inte längre själva göra mätningar utan kan använda sig av så kallade referensmätningar som gjorts på andra arbetsplatser.. Men att använda sig av andra företags mätningar för att uppskatta riskerna på den egna arbetsplatsen kan vara problematiskt, anser Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Foto: AFA Försäkring

– Man kan inte bara ta vilka mätningar som helst. Det kan råda helt andra förhållanden på den egna arbetsplatsen och det kan leda till att man underskattar den exponering som de anställda utsätts för, säger hon.

Ann-Beth Antonsson har lett ett projekt där IVL tillsammans med branschorganisationen Svensk Betong tagit fram ett verktyg som kan användas för att bedöma riskerna för skadlig exponering på den egna arbetsplatsen. Verktyget innehåller referensmätningar från företag i betongindustrin som ligger under gränsvärdet. Det innehåller också checklistor med åtgärder för att minska halterna av damm. Exempel på åtgärder kan vara mer effektiva städrutiner eller att man ser över sin processventilation.

– Åtgärderna är i fokus och det tycker vi är väldigt bra. Verktyget pekar ut vad man behöver göra för att minska halterna av skadligt damm istället för att man bara stirrar sig blind på mätningarna.

Ladda ner verktyget för användning av referensmätningar inom betongindustrin:

FAKTA STENDAMM

Utsatta yrkesgrupper

  • Gruv- och stenindustrin
  • Krossning och malning av sten
  • Krossning och sortering av material från grustag
  • Stålverk
  • Gjuterier
  • Porslinsfabrik och övrig keramisk industri
  • Glas- och slipvarutillverkning
  • Byggnadsämnesindustrin, exempelvis tillverkning av betong-, tegelbyggelement och takpapp
  • Byggnads- och anläggningsverksamhet, bland annat tunneldrivning
  • Slipning, borrning och bilning i betong
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Verktyg och produkter

Senaste om Hälsa