Hoppa till huvudinnehållet
Människor framför bildskärmar i ett kontorslandskap.

Även om hela arbetsgrupper kan ligga bra till när det gäller rörelse och variation under arbetsdagen finns det stora skillnader på individnivå, enligt en studie från Högskolan i Gävle.

Bild: Israel Andrade/Unsplash

Ergonomi

Pekpinnar får inte kontorsanställda att röra sig mer

Kontorsarbetare rör sig mer än vad forskarna hittills trott, enligt en ny studie från Högskolan i Gävle. Hur kontoret är utformat är det som har störst betydelse när det gäller att främja rörelse och variation. Pekpinnar fungerar sällan, enligt Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap.

För första gången har forskare sammanställt internationella studier där kontorsanställda fått använda aktivitetsmätare. Studierna visar andelen sittande, stående och gående under arbetsdagen.

Sammantaget är fördelningen 70 procent sittande, 20 procent stående och 10 procent gående, vilket är ganska nära EU:s riktlinjer som är 60-30-10.

–  Uppfattningen att kontorsarbetare sitter alldeles för mycket grundar sig i tidigare studier som byggt på självskattning. Men våra egna studier har visat att tiden i sittande är svår att uppskatta själv, säger Svend Erik Mathiassen, professor vid Högskolan i Gävle i en kommentar.

Men även om hela arbetsgrupper kan ligga bra till när det gäller rörelse och variation under arbetsdagen finns det stora skillnader på individnivå, enligt studien. På samma kontor kan någon sitta 30 procent och en annan 90 procent av tiden. Det kan även vara stor skillnad mellan arbetsdagar för enskilda personer.

Tidigare har det funnits en hypotes bland forskare att så kallade aktivitetsbaserade kontor skulle leda till att anställda rör sig mer. Men enligt studien finns inget sådant tydligt samband.

–  Nej, aktivitetsbaserade kontor löser inte utan vidare problemen med mycket sittande. De anställda rör sig lite mer där än på vanliga cellkontor, men inte särskilt mycket, säger Svend Erik Mathiassen.

Enligt honom är det större förändringar än så som behövs på kontoret – att man bygger in rörelse på olika sätt. Den senaste trenden är att utforma kontor så att vissa arbetsuppgifter inte går att utföra om man inte rör på sig.

–  Man skall inte gå på individen och säga ”du måste träna”, utan främja rörelse i själva arbetet. Och gör man interventioner för dem som behöver det mest så blir det också bra för dem som inte behöver det lika mycket, säger Svend Erik Mathiassen.

FAKTA

Om studien

  • Forskare har för första gången sammanställt resultaten från 26 internationella studier med mätdata som visar både sittande, stående och gående under hela arbetsdagen.
  • Sammanlagt har nära 3000 kontorsarbetare burit aktivitetsmätare på jobbet. 
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Ergonomi

Senaste om Forskning