Hoppa till huvudinnehållet
Pappa och barn

Bild: Daiga Ellaby/Unsplash

Jämställdhet

”Fler måste inse att arbetsliv och föräldraskap hör ihop”

En generös föräldraförsäkring är inte den enda lösningen för att föräldrar ska dela mer lika på föräldraledigheten. Arbetsgivare och chefer har också en viktig roll för att den första tiden med barn ska bli mer jämlik, enligt forskaren Philip Hwang. 

Knappt en femtedel av alla svenska par delar jämlikt på föräldraledigheten. Var tredje barn har en pappa som har tagit ut färre än 30 dagar med föräldrapenning, eller inga dagar alls.

Det räcker inte med en generös föräldraförsäkring för att uttaget ska bli jämlikt, normerna i arbetslivet behöver också förändras. Det konstaterar Philip Hwang, professor i psykologi som studerat frågan tillsammans med Linda Haas, professor i sociologi vid Indiana University i USA.

– Det finns en idé inom svenskt arbetsliv om den ”lojala arbetaren” som ofta är en man som prioriterar arbetet före familjen. Man räknar med att kvinnor ska vara föräldralediga men de förväntningarna finns inte på männen. Den här idéen är olika lätt att bryta mot på olika arbetsplatser, säger han.

Philip Hwang
Philip Hwang är professor i psykologi vid Göteborgs universitet.
Bild: Anna von Brömsen

Infrastruktur för mäns föräldraledighet saknas

Enligt Philip Hwang leder de här normerna bland annat till att många företag saknar en infrastruktur som skapar förutsättningar för män att ta ut föräldraledighet.

– Vi har många specialiserade yrken i dag där det är svårt att hitta en ersättare som kan hoppa in på kort varsel. Det kräver ofta förberedelser, men är man ute i god tid så går det ofta att lösa, säger han.

Eftersom det ofta finns förväntningar om att kvinnor ska vara föräldralediga är sannolikheten större att arbetsgivare i god tid bäddar för att hitta ersättare till dem. Män som tar föräldraledighet hamnar oftare i situationer där de upplever att de sviker sina kollegor om de tar ledigt.

För att fler pappor ska ta föräldraledigt behöver det finnas strukturer på arbetsplatsen som gör det möjligt för båda föräldrarna att var för sig vara hemma med barn.

– Det kan handla om föräldrapolicys som inkluderar båda kvinnor och män, löneutfyllnad vid föräldraledighet som minskar de ekonomiska skillnaderna, flexibel arbetstid och möjligheter att arbeta hemifrån. Det är viktigt att försöka hitta individuella lösningar. Många företag är ganska dåliga på det. Man är rädd för att om man gör på ett sätt för en medarbetare vill andra ha det på samma sätt, säger Philip Hwang.

Kvinnors karriär gynnas av att män är föräldralediga

Han uppmuntrar manliga cheferna att gå i spetsen genom att ta ut föräldraledighet – det är en viktig signal som kan påverka normerna och kulturen på arbetsplatsen.  Fler arbetsgivare behöver också inse att arbetsliv och föräldraskap hör ihop.

– Man behandlar dem ofta som att det är vattentäta skott dem emellan, både inom företagsvärlden och i familjelivet. Många föräldrar slår knut på sig själva för att få det att gå ihop hemma utan att det ska påverka arbetsplatsen, säger han.

Philip Hwang pekar på flera fördelar om fler pappor tar ut mer av föräldraledigheten.

– När pappor tar ut sin del av föräldraledigheten återvänder mammorna till arbetsplatsen tidigare, det gör att deras karriär och löneutveckling utvecklas bättre. När pappor tar ut sin del så delar man också mer rättvist på barnomsorgen i hemmet och betraktar varandra som fullgoda föräldrar. I min generation ryckte papporna ofta in som andrahandsföräldrar, så vill de flesta inte ha det i dag, säger han.

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Jämställdhet

Senaste om Forskning