Hoppa till huvudinnehållet

Kvinnor som utsätts för relativt små sexistiska kränkningar, men regelbundet och över en längre tid, kan utveckla allvarliga hälsoproblem, enligt forskaren Miriam Zehnter Frisk.

Bild: Istockphoto

Jämställdhet

Svårt att känna igen sexism på jobbet

Nutida sexism är ofta subtil och dold. Men enligt Miriam Zehnter Frisk, doktor i psykologi, går det att lära sig att känna igen signalerna – och komma tillrätta med problemet på arbetsplatserna.

Miriam Zehnter Frisk har de senaste åren forskat på små sexistiska kränkningarna på arbetsplatsen och dess konsekvenser för kvinnor – och framförallt hur sexismen visar sig på våra arbetsplatser.

– Allmänheten i Sverige och i många andra länder har på det stora hela förstått att öppen sexism inte är acceptabelt, men det betyder tyvärr inte att sexismen har försvunnit. Nuförtiden är sexism och negativa åsikter om kvinnor mycket mer dolda. Och dold eller subtil sexism kan ha väldigt skadliga konsekvenser för kvinnor, även om den inte verkar stötande, säger hon. Foto: privat

Kvinnor som är utsatta för relativt små sexistiska kränkningar, men regelbundet och över en längre tid, kan utveckla allvarliga hälsoproblem. Miriam Zehnter Frisk drar en parallell till irritationsmoment i vardagen som att stå i bilkö.

– Det låter inte så farligt, men tänk att du hamnar i en bilkö varje dag ... Forskningen har visat att sådana mindre stressfaktorer kan leda till allvarliga hälsoproblem. Det är likadant med små sexistiska kränkningar. Att bli avbruten en gång är inte så farligt men om du blir avbruten flera gånger varje dag upplevs det som väldigt stressande efter ett tag. Framförallt om man har något viktigt att säga, eller när framgången i jobbet är beroende av att man blir hörd.

Miriam Zehnter Frisk vill genom sin forskning visa på sambandet mellan subtil sexism och fientliga åsikter mot kvinnor.

– Subtil sexism bidrar till en miljö där kvinnor inte anses lika kompetenta som män.

En vanligt förekommande form av subtil sexism är att inte bli tagen på allvar och bli kallad lilla gumman. Ett annat exempel är den så kallade välmenande sexismen, där kvinnor erbjuds mer hjälp än män.

– Det kan verka trevligt när någon vill hjälpa en, men vissa människor erbjuder hjälp till kvinnor för att de tvivlar på att kvinnor klarar att göra jobbet själva. Kvinnor känner ofta av det och det gör att de börjar tvivla på sin egen kompetens, säger Miriam Zehnter Frisk.

Miriam Zehnter Frisk anser att organisationer och arbetsgivare behöver mer kunskap om vad subtil sexism är. Det viktigaste, påpekar hon, är att chefer och skyddsombud känner igen signalerna för att kunna reagera.

– Det är viktigt att sprida kunskap bland medarbetarna och att chefer visar tydligt att alla former av sexism, öppen och subtil, inte får tolereras på jobbet.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Jämställdhet

Senaste om Forskning