Hoppa till huvudinnehållet
Ergonomi

Praktiska verktyg ska minska skador i handleder

Enformigt arbete i kassan eller vid städning sliter på handleder och armar. För att hjälpa arbetsgivare att bedöma vad som kan ge skador ska forskaren Peter Palm vid Uppsala universitet ta fram ett antal praktiska verktyg.

Förra året kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som innebär att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda medicinska kontroller för anställda med arbeten där det finns risk för skador i armar och händer.

– I dag är många arbetsgivare osäkra på om de behöver skicka anställda på kontroll eller inte. Framförallt när arbetet består av flera moment som var för sig inte innebär någon risk, men som tillsammans kan göra det. Vi vill ta fram verktyg som gör att arbetsgivare och skyddsombud i till exempel handeln, industrin och städbranschen själva ska kunna identifiera och bedöma risker vid handintensivt arbete, säger Peter Palm i en kommentar.Foto: Arbets- och miljömedicin Uppsala

Peter Palm har fått forskningsmedel från AFA Försäkring för att bland annat ta fram en checklista som arbetsgivare och skyddsombud ska kunna använda för att avgöra vilka arbetsmoment som kan innebära risk för skador. De ska också utveckla en metod för mätning av muskelbelastning som mäter muskelaktiviteten i underarmen under en hel arbetsdag.

– Jag hoppas att våra verktyg ska göra att arbetsgivare kan känna sig tryggare när de bedömer om handintensiva arbetsmoment kan innebära en risk för de anställda. Vi vill att man ska kunna identifiera och åtgärda risker på arbetsplatserna utan att behöva skicka anställda på medicinska kontroller. Med de här verktygen tror vi att vi kan få både bättre och fler riskbedömningar i de berörda branscherna.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Ergonomi

Senaste om Forskning