Hoppa till huvudinnehållet
Arbetstid

Långvarigt nattarbete ökar risken för bröstcancer

Den som jobbar natt flera gånger i veckan under många års tid löper en ökad risk att drabbas av bröstcancer enligt en stor nordisk forskningsstudie. Kortare arbetspass och mer tid för återhämning är några åtgärder som kan minska risken för ohälsa. 

Forskning har tidigare visat att nattarbete kan öka risken för olyckor, bröstcancer, graviditetsrelaterade besvär och missfall. Resultaten bekräftas nu i det nordiska forskningsprojektet "Arbetstid, hälsa, välbefinnande och delaktighet i arbetslivet". Inom det så kallade WOW-projektet har registerdata använts för att studera olika effekter av skiftarbete. Totalt har över hundra vetenskapliga artiklar publicerats.

– Man har sett en del nytt, till exempel att kort dygnsvila under elva timmar verkar vara en viktig faktor för arbetsolyckor och sjukskrivning, säger Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm som varit delaktig i projektet. Foto: Stressforskningsinstitutet

Forskarna rekommenderar att man inte ska ha för många nattskift i rad, helst inte fler än tre. De bör inte heller vara mer än nio timmar långa. Enligt Göran Kecklund kan det fungera med längre arbetspass om det till exempel handlar om övervakande arbetsuppgifter, som inom processindustrin där mycket av arbetet är automatiserat och det finns möjlighet att lägga in extra pauser. Men den möjligheten finns inte i alla branscher.

– I vård och omsorg kan det vara för stressigt. Man får inte heller glömma bort säkerhetsaspekterna. Om man har ett stressigt och pressande jobb kan långa arbetspass leda till fler olyckor. Man gör fler misstag i arbetet, som i vården också kan påverka patientsäkerheten, säger han.

Ett annat forskningsrön är att om de anställda själva får vara med och påverka sina arbetstider kan det underlätta återhämtningen och minska risken för korttidsfrånvaro och psykisk ohälsa. Slutsatsen bygger bland annat på finska studier där man har sett att individuell schemaplanering inom vård och omsorg har gett positiva effekter. I Sverige är erfarenheterna inte lika glasklara.

– I Sverige har man lite mer blandade erfarenheter. Alla väljer inte sina arbetstider utifrån att det ska vara bra för hälsan, utan kanske mer för ens sociala liv och fritid. Det ser man inte i Finland. Varför de verkar hantera det på ett bättre sätt kan jag inte svara på. Det är möjligt att de har en bättre modell med tydligare ledarskap och ramverk kring valprocessen där man trycker mer på att man ska följa rekommendationerna kring schemaläggning, säger Göran Kecklund.

Forskarna har också tittat på kopplingen mellan nattarbete och cancer, framför allt bröstcancer. Där har man sett en del blandade resultat.

– Det är kanske inte jättetydligt att nattarbete alltid leder till att man får ökad risk för att drabbas av bröstcancer. Men om man har haft nattarbete under lång tid och förmodligen också ganska ofta, kanske 4–5 pass i månaden, under många år då verkar det kunna finnas ett samband.

Inom forskningsprojektet har man tagit fram en rad rekommendationer för att minska skadliga risker av nattarbete, och det behövs enligt Göran Kecklund.

– Det finns ganska stora grupper i samhället där man fortfarande inte följer de här rekommendationerna så det finns ett behov av att föra ut sådan här kunskap, säger han.

TIPS

Forskarnas råd kring nattarbete

  • Antalet nattskift i rad bör inte vara fler än tre.
  • Långa arbetspass, över nio timmar bör undvikas.
  • Kort dygnsvila, under elva timmar bör undvikas.
  • Gravida kvinnor bör inte jobba mer än ett nattskift per vecka.
  • Ökad möjlighet för arbetstagarna att påverka den egna arbetstiden kan underlätta återhämtningen och förbättra hälsan.
bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetstid

Senaste om Forskning