Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Olönsamt att rata äldre

Företag med en högre andel äldre medarbetare samt äldre chefer har större chanser att överleva. Det visar en studie från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Många studier visar att äldre arbetssökande sållas bort i rekryteringsprocesser och att de har svårt att få nya jobb. Ett feltänk enligt nationalekonomerna Mikaela Backman och Charlie Karlsson, verksamma vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. De har undersökt hur personalens ålderssammansättning påverkar överlevnaden i svenska bolag.

En slutsats i studien, som i februari publicerades i vetenskapstidskriften The Journal of the Economics of Ageing, är att yngre och mindre bolag med äldre chefer överlever längre än nyare och mindre bolag som har yngre chefer.Foto: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

– Vår studie visar att det är bra för små och unga företag att ha äldre chefer. De kan bidra med kapital, branscherfarenhet och ett nätverk av kunder, leverantörer och finansiärer. Det är nog så att de äldre cheferna också kan ha som mest inverkan hos yngre och mindre bolag jämfört med i större och äldre verksamheter, säger Mikaela Backman till tidningen Civilekonomen.

En annan slutsats i studien är att företag med en högre andel äldre anställda (55 år och uppåt) överlever i större utsträckning än företag med yngre personalstyrkor. Varför det ser ut så har forskarna inte undersökt men en förklaring kan vara att äldre kompletterar yngre på ett bra sätt.

– De yngre kommer in med exempelvis energi, riskvilja och idéer medan de äldre stöttar upp med erfarenhet, kunskap och kontakter, säger Mikaela Backman.

Studien bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån om 350 000 företag, allt från enmansföretag till stora bolag, mellan åren 2004 och 2013.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Äldre

Senaste om Forskning