Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Därför är inte fler pappor föräldralediga

En generös föräldraförsäkring räcker inte för att kvinnor och män ska dela lika på föräldraledigheten. En ny studie från Göteborgs universitet visar att normer på arbetsplatsen gör att män väljer att inte vara hemma med barnen i samma utsträckning som kvinnorna.

Pappor har rätt till betald föräldraledighet i 28 europeiska länder. Men trots att Sverige är det land som har mest generösa regler tar svenska pappor bara ut en tredjedel av de dagar som mammor tar ut.

Nu visar en studie från Göteborgs universitet att ett av hindren är att företagen saknar planer för hur de ska ersätta den som är ledig. Istället förlitar de sig på en kultur av medarbetarlojalitet där arbetskamraterna täcker upp för den som är hemma.

− Männen väljer därför att ta en kortare ledighet för att inte ställa till problem för sina kollegor, säger Philip Hwang, forskare i psykologi som genomfört studierna tillsammans med Linda Haas, professor i sociologi vid Indiana University i USA. Foto: Friessen Nilsson

Studierna visar också att den här kulturen har sin grund i antagandet om att den "ideale anställde" prioriterar sitt arbete framför familj och barn. Detta påverkade också hur de som deltog i studien kände kring sina möjligheter att ta ledigt, exempelvis om det skulle påverka deras möjlighet att avancera inom företaget.

− De normer som råder på vissa arbetsplatser begränsar pappornas möjligheter att dela ledigheten med mammorna, vilket är olyckligt för alla parter. Det underlättar för papporna om arbetsgivarna förstår att de också tjänar på att uppmuntra männen att ta ut sin föräldraledighet. De får lojala anställda och de blir attraktiva företag att arbeta i, säger Philip Hwang.

Även om lagstadgad föräldraledighet skickar viktiga signaler är det inte tillräckligt för att få föräldrar att dela lika, anser Philip Hwang.

− Arbetsplatser behöver skapa strukturer som gör det möjligt för föräldern att vara borta, stödja pappor i ledande befattningar så att de kan vara positiva förebilder, samt arbeta med de utmaningar som har att göra med organisationskulturen.

Studien bygger på enkäter och intervjuer med HR-personal, företagsledning och medarbetare på privata företag.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Forskning