Hoppa till huvudinnehållet
Ergonomi

Helhetstänk ger säkrare lyft i vården

Flytt och lyft av patienter är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador hos kvinnor. För att förebygga riskerna krävs inte bara utbildning utan också en strategi samt engagerade chefer och medarbetare, enligt en ny rapport.

– Man måste ha en strategi som chef och involvera medarbetarna och ha rutiner på enheten. Det går inte att bara skicka iväg spridda skurar av personalen på utbildning utan att ha en plan för hur den här arbetsuppgiften ska genomföras, säger Charlotte Wåhlin vid Arbets- och miljömedicin i region Östergötland, som på uppdrag av Arbetsmiljöverket gjort en kunskapssammanställning av den forskning som finns om personlyft. Foto: Region Östergötland

En policy för säkra personförflyttningar som alla på arbetsplatsen känner till kan vara ett sätt att öka medvetenheten och minska olycksriskerna. Men det behövs också metoder och rutiner för riskbedömningar, förbättringsåtgärder och inrapportering av arbetsskador.

– Patientens hälsa och funktionstillstånd är väldigt viktig att bedöma vid en personförflyttning. En patient kan ha ett annat hälsotillstånd på eftermiddagen än på förmiddagen. Gör man de här riskbedömningarna på ett strukturerat sätt kan man avgöra om man till exempel behöver vara två vid en flytt eller om man behöver taklyft.

Förutom grundläggande utbildning i personförflyttningar behöver personalen vara delaktig i inköp av arbetsutrustning och lära sig hantera den, säger Charlotte Wåhlin. Cheferna har också en viktig roll för att engagera medarbetarna och hitta nya arbetssätt för att förebygga skador. Framför allt riskerar personalen att drabbas av arbetsskador i ländryggen, men även i axlar, skuldra och nacke.

– Att man har en delaktig chef är väldigt centralt i det här. I engelsk litteratur talar man om peer coaching, det vill säga att man är tränare till sina medarbetare. Det kan leda till färre skador med koppling till personförflyttningar.

På central nivå är det också viktigt att se till att lokalerna är ändamålsenligt utformade för personförflyttningar. Men det är betydligt svårare för vård i hemmet.

– För personal i hemsjukvård är hemmet sällan anpassat. På sjukhus och vårdinrättningar har man en större möjlighet att anpassa lokalerna efter verksamheten som ska bedrivas, säger Charlotte Wåhlin.

3 TIPS

Säkrare lyft

  • Riskbedöm inför varje personförflyttning. En viktig faktor att väga in är patientens hälsotillstånd vid det aktuella tillfället.
  • Gör personalen delaktig i arbetet med att minska skador. Det kan göras genom utbildning, erfarenhetsutbyte eller att personalen är med och köper in hjälpmedel.
  • Säkerheten ökar när chefen är engagerad och fungerar som medarbetarnas tränare.

Källa: Charlotte Wåhlin, Arbets- och miljömedicin region Östergötland

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Ergonomi

Senaste om Forskning