Hoppa till huvudinnehållet
Arbetstid

Lärare har svårt att sätta gränser

Lärare har svårt att sätta gränser mellan arbetstid och fritid. Särskilt i kontakten med föräldrar där många lärare känner att de måste vara tillgängliga jämt. Det beror ofta på bristande kommunikation på skolan, enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Var tredje lärare får för lite återhämning och varannan har svårt att koppla bort jobbet när de är lediga. Den pressade arbetssituationen påverkas av att kommunikationen på skolorna fungerar dåligt.

– Rektorer saknar förmåga att separera saker, till exempel att ta elevärenden vid ett tillfälle och undervisningsfrågor vid ett annat. De pratar ofta om fel saker vid fel tillfällen, säger Elinor Schad, fil dr i psykologi, legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi vid Lunds universitet.

Hon har i sitt avhandlingsarbete samtalat med 44 grundskollärare i fokusgrupper, något som sedan legat till grund för en enkät som besvarats av 400 lärare i två kommuner.

Resultaten visar att ju sämre möjligheter lärarna har att kommunicera desto sämre psykisk hälsa och desto mer missnöje upplever de med sin arbetssituation. Många har också svårt att separera arbete från fritid och hitta ett fungerande förhållningssätt till elevernas föräldrar.

– De upplever att var och en får hitta på sitt eget sätt att hantera föräldrar. Det finns de som är tillgängliga jämt och svarar på sms på en gång. Men det är svårare för dem som tänker på gränssättning mellan arbete och fritid och unnar sig att vara lediga.

Resultaten visar också att lärarna upplever att det ofta saknas en fungerande struktur för kommunikation på skolorna och många har svårt att hitta tid för samtal med kollegor.

– Det är för att de är på plats 35 timmar i veckan och ofta har aktiviteter som rastvaktande eller att man ska äta pedagogisk måltid med eleverna. Då kan det vara svårt att realisera kraven på samverkan och gemensam planering, säger Elinor Schad.

Hon anser att rektorerna har en nyckelroll för att skapa en struktur för kommunikation och för hur lärarna på bästa sätt kan använda sin arbetstid.

– Det behövs bättre framförhållning. Man kan ha en schemaläggning som tar hänsyn till schemabrytande aktiviteter och ha olika forum för diskussion. Det är också viktigt att kommunikationen med föräldrarna fungerar och att man tidigt informerar om vad de kan förvänta sig, säger hon.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetstid

Senaste om Forskning