Hoppa till huvudinnehållet
Livsstil

Stora hälsovinster om fler cyklade till jobbet

Många av de stockholmare som i dagsläget kör bil till jobbet skulle istället kunna cykla och ändå inte få mer än 30 minuters pendlingstid. Både hälso- och miljövinsterna skulle bli stora, enligt en studie från Umeå universitet.

Cirka 350 000 personer i Stockholm kör bil till och från jobbet. Forskarna vid Umeå universitet har räknat ut att 111 000 av dessa skulle kunna cykla istället och ändå bara få en pendlingstid på i genomsnitt 30 minuter om dagen.

– Det skulle innebära en minskning med 16 förtida dödsfall per år samt minskad sjuklighet i hjärt-kärlsjukdom och cancer. Då ska man också komma ihåg att den befolkningsgrupp vi undersökt är relativt ung eftersom de är i arbetsför ålder, säger Johan Sommar, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.Foto: Umeå universitet

Luftföreoreningarna från trafiken i form av kväveoxider i Stockholms innerstad skulle minska med 10 procent vilket är en större minskning än när trängselskatten infördes. Luftföroreningar är inte bara en miljöbov utan också skadliga för hälsan. För Stockholms läns befolkning skulle 111 000 fler cykelpendlare innebära 63 färre förtida dödsfall per år på grund av dålig luft.

Dålig trafiksäkerhet kan vara en anledning till varför människor väljer bort cykel.

– Vi har inte undersökt varför människor väljer bort cykel men det finns studier som visar att fler kan tänka sig att cykla om trafikmiljön blir mer cykelvänlig. Det kan handla om ökad trafiksäkerheten eller att det byggs cykelgarage i anslutning till arbetsplatsen, säger Johan Sommar.

Ladda ner studien: "Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle"

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Livsstil

Senaste om Forskning