Hoppa till huvudinnehållet
Livsstil

Gränslöst arbetsliv – ny studie om hur barnen påverkas

Hur påverkas barn av föräldrar som ofta sitter med mobilen och svarar på jobbmejl hemifrån? Det ska forskaren Kristina Palm ta reda på. Hennes studie ska också resultera i rekommendationer för hur chefer och medarbetare ska hantera det gränslösa arbetslivet.

Smarta mobiltelefoner och bärbara datorer har i rask takt luckrat upp gränsen mellan arbetsliv och fritid för många i grupper i arbetslivet. Kristina Palm, forskare vid Karolinska Institutet och KTH har tidigare studerat hur personer som är väldigt engagerade i sitt jobb hanterar stress. De smarta telefonerna gjorde en speciell strategi möjlig, såg hon. Många omformulerade arbetsuppgifter till att inte vara jobb.

– Det är jättespännande ur ett välbefinnandeperspektiv, säger Kristina Palm. De svarar snabbt på jobbmejl när de står i kassakön i mataffären, eller "diskar av" mejlen någon annanstans. Men de ser det inte som jobb, eftersom det går så fort.Foto: Maarit Ströberg

Nu ska Kristina Palm och hennes kolleger Calle Rosengren, Lunds universitet, och Ann Bergman, Karlstads universitet, studera ett femtiotal anställda vid två industriföretag, som har möjlighet att förlägga en del av arbetet utanför arbetsplatsen.

De ska i loggböcker registrera alla arbetsuppgifter som de gör med hjälp av digital teknik utanför normal arbetstid, och utanför jobbets fyra väggar. Medarbetarna ska också bokföra de privata och personliga uppgifter som de utför på arbetet. För gränslösheten går åt två håll, konstaterar Kristina Palm.

– Vi ska göra djupintervjuer för att försöka förstå varför de gör som de gör. Hur tycker de att de här strategierna hjälper dem i deras hela liv, och vilka konsekvenser får de?

Forskarna vill även intervjua familjer – partner och barn – om hur de upplever att arbetet spiller över i hemmet.

– Vad tycker barnen om att föräldern sitter med telefonen och jobbar tillsammans med familjen? Ser de det som positivt att föräldern är närvarande, eller är det problematiskt?

Kristina Palm funderar till exempel över vilka situationer som uppstår om föräldrar försöker begränsa barnens skärmtid, samtidigt som de själva sitter med datorn i knät hemma, med motiveringen att de jobbar. Tidigare studier visar att det ofta blir konflikter när arbete påverkar privatlivet.

Även chefer och HR-personal på företagen ska ingå i studien. Det är inte säkert att det är någon långsiktig fördel för arbetsgivaren att anställda bortser från gränsen mellan arbete och fritid, anser hon. Främst för att det riskerar att leda till hälsoproblem.

– Men också för att man kan ifrågasätta om det blir det bästa beslutet som man tar där i liftkön, säger hon.

Ett av målen för projektet är att ta fram riktlinjer för hur chefer och medarbetare kan hantera den gränslöshet som den digitala tekniken gör möjlig. De blir troligen inte av typen: Stäng av! Koppla ner! Sluta!

– Vi tänker oss snarare att man kan ha en öppen diskussion. På individnivå är det väldigt olika hur man klarar av att hantera intensivt och gränslöst arbete, säger Kristina Palm.

Men arbetsplatserna måste ha strategier för att hantera den digitala gränslösheten ur ett arbetsmiljöperspektiv, menar hon. Normer förändras fort och det finns stora skillnader mellan generationerna.

– I dag kanske chefer och HR-funktioner inte riktigt hänger med.

Forskningen finansieras av AFA Försäkring.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Livsstil

Senaste om Forskning