Hoppa till huvudinnehållet

Hotellstädning hör till de arbeten som ger högst antal belastningsskador.

Bild: Mostphotos

Ergonomi

Så mycket sliter städning på kroppen

Hotellrumsstädare löper stor risk att skadas av sitt arbete. Arbetstempot är högt och städarna jobbar med en mycket hög belastning i överkroppen. Det visar en ny forskningsstudie.

Många som arbetar med att städa kontor och hotellrum har varje vecka ont i nacke, rygg och axlar. Det kommer fram till exempel i Arbetsmiljöverkets undersökningar. En grupp forskare vid Arbets- och miljömedicin Syd har nu undersökt hur mycket fysisk belastning i arbetet som hotellrumsstädare utsätts för.

I studien ingår fjorton kvinnliga hotellrumsstädare, som arbetade på sju olika hotell i södra Sverige. Vissa var anställda av städföretag, andra direkt av ett hotell. Några av hotellen var större och ingick i kedjor, medan andra var mindre och privatägda. Enligt rapporten (Arbetsbelastning vid städning av hotellrum, nr 4/2017) är urvalet är därmed representativt för branschen, även om studien omfattar få personer.

Med hjälp av teknisk utrustning, som städarna bar monterad på kroppen, kunde forskarna följa hur snabbt de rörde armar och händer, i vilka ställningar de arbetade och hur mycket de behövde anstränga sina muskler.

– Vi ser att de har väldigt hög arbetsbelastning under en arbetsdag, säger Camilla Dahlqvist, biomedicinsk analytiker och doktorand vid AMM Syd.

Städarna arbetar i vridna och böjda kroppsställningar, till exempel då de städar badrum eller andra trånga utrymmen. De rör dessutom armar och handleder snabbt, och musklerna i skuldror och underarmar får för lite tid att återhämta sig.

AMM Syd har tidigare tagit fram elva så kallade åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning. De bygger på vetenskapliga studier av en rad olika yrkesgrupper, och syftar till att beskriva vid vilka nivåer som det finns risk för belastningsskador.

– Hotellrumsstädarna ligger över på nio av elva åtgärdsnivåer, säger Camilla Dahlqvist. Det betyder att arbetsbelastningen är så hög att de har en mycket hög risk att dabbas av belastningsskador.

Städarnas hjälpmedel och arbetsredskap är i oftast bra, fortsätter hon.

– Det är arbetstempot som är det stora problemet.

Forskarna rekommenderar att tempot i hotellstädning ska sänkas, genom att man minskar antalet rum som en städare ska klara av per arbetsdag.

Hotellstädare bör också erbjudas regelbundna medicinska kontroller, så att eventuella skador kan upptäckas tidigt. Det bör finnas företagshälsovård knuten till arbetsplatserna, som kan göra de medicinska kontrollerna, riskbedöma arbetet och även utbilda städpersonalen i ergonomi.

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Ergonomi

Senaste om Forskning