Hoppa till huvudinnehållet

Piloter som flyger på natten löper en ökad risk att drabbas av prostatacancer.

Bild: Istockphoto

Arbetstid

Nattskift ökar risken för prostatacancer

Män som jobbar natt löper större risk än andra yrkesverksamma att drabbas av prostatacancer. Det visar en genomgång av 147 vetenskapliga studier på området.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Risken att drabbas ökar ju äldre man är och genomsnittsåldern på de som får diagnosen är 73 år. Ärftlighet är en av de största riskfaktorerna.

– Det finns inte så många riskfaktorer jämfört med till exempel hjärt-kärlsjukdom. Där finns ett helt koppel av riskfaktorer som rökning och fetma. Men har man en far och en bror som har haft prostatacancer är risken att man själv är sjuk vid 65 års ålder 30 procent, sa Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, när han presenterade studien på ett seminarium arrangerat av AFA Försäkring.

Förutom ärftlighet kan arbetsmiljöfaktorer öka risken att drabbas. Anders Knutsson har pekat ut 28 potentiella yrkesrelaterade riskfaktorer i sin forskningsgenomgång. Den högsta risken löper skiftarbetare som jobbar natt. Skiftarbetare har en riskökning på 25 procent.

– Piloter är en yrkesgrupp som sticker ut. Kabinpersonal däremot har ingen överrisk, sa Anders Knutsson.

Exakt vad det är i nattarbete som triggar prostatacancer vet inte forskarna. Både kabinpersonal och piloter utsätts för kosmisk strålning i samma utsträckning.

– Möjligtvis är det en skillnad i ljusexponering. Kabinpersonal har möjlighet att sova mer under flygningarna är piloterna som i högre utsträckning får sin dygnsrytm rubbad.

Ett sätt att minska risken att drabbas av prostatacancer är att lägga så få nattskift som möjligt under en månad sa Anders Knutsson.

– Om man kan minska antalet nätter en skiftarbetare arbetar i månaden till 3-5 stycken så vore det en stor fördel. När det gäller piloter kanske man även kan påverka körschemat så att de inte behöver flyga över flera tidszoner på samma flygning, sa Anders Knutsson.

Andra yrkesmässiga riskfaktorer när det gäller prostatacancer är bekämpningsmedel, krom samt helkroppsvibrationer. Att vara fysiskt aktiv på arbetet kan minska risken att drabbas av prostatacancer.

Ladda ner forskningsöversikten om arbetsmiljö och prostatacancer:

FAKTA

Prostatacancer

Prostatacancer är ovanlig före 50 års ålder och risken att drabbas stiger med ökande ålder. Många äldre män har prostatacancer utan att veta om det eftersom den växer mycket långsamt när man är äldre. Cancertumören trycker på urinblåsan och vanliga symptom är därför tätare urinträngningar, svag urinstråle och svårt att kissa. För att avgöra om det är prostatacancer eller inte görs en biopsi. Blodprov med bestämning av PSA är en vanlig screeningmetod.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetstid

Senaste om Forskning