Hoppa till huvudinnehållet
Ergonomi

Kraftiga stötar inte farliga för yrkesförare

Yrkesförare utsätts ofta för kraftiga stötar när de kör på ojämna underlag. Något som befaras ge belastningsskador. Men ny forskning visar att stötarna kanske inte är så skadliga som man tidigare trott.

I Sverige finns det cirka 100 000 yrkesförare som dagligen utsätts för helkroppsvibrationer när de kör sina fordon. Många förare upplever att de får ont i ryggen och nacken, men de bakomliggande skademekanismerna är fortfarande oklara.

– Det är svårt att uppskatta skaderiskerna av fordonskörning. Man brukar generellt tala om en fördubblad risk, men området är komplext och relativt outforskat, säger Tobias Stenlund vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.Foto: Umeå universitet

Han har nyligen lagt fram sin avhandling om kroppens reaktioner på mekaniska stötar. Den bygger på laboratoriestudier med en specialbyggd skakrigg som mäter kroppens reaktioner på vibrationer. Avhandlingen ska kunna användas för bättre riskbedömning och förebyggande av belastningsskador bland fordonsförare.

– Det finns en önskan om att kunna se hur musklernas aktivitet är kopplade till de rörelser som uppstår vid fordonskörning på ojämna underlag. Avhandlingen är delvis en metodutveckling. Det är också en start för att kunna göra studier i fält, säger Tobias Stenlund.

Resultatet av laboratoriestudierna visar att kroppsreaktionerna vid mekaniska stötar är mindre än förväntat. Bland annat är ryggraden relativt stabil i sittande position.

– Men det betyder inte att mekaniska stötar är ofarliga. Det är många faktorer som inverkar. Bland annat har jag inte kunnat mäta hur effekterna ser ut i en verklig miljö eller i ett längre perspektiv, säger Tobias Stenlund.

Nästa steg är att göra en pilotstudie med mätningar i riktiga fordon som körs på ojämna underlag. Då ska bland annat olika hastigheter och hinder kunna ställas mot varandra för att se hur de påverkar kroppens reaktioner.

– Det här är ett område som främst berör förare av terränggående fordon, som traktorer och skogsmaskiner. Men det kan också vara intressant för processindustrin där det förekommer vibrationer. Liksom för andra yrkesförare som skoterförare och båtförare som utsätts för liknande mekaniska stötar, säger Tobias Stenlund.

Den kommande pilotstudien beräknas att genomföras under 2016.

bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Mer om Ergonomi

Senaste om Forskning