Hoppa till huvudinnehållet

Bild: iStockphoto

Ergonomi

Fler sitter mycket på jobbet

Det är inte bara de som jobbar på kontor som sitter mycket. En ny, unik studie visar att arbetare i rörliga yrken trots detta sitter ned 40 procent av sin arbetstid och 60 procent av sin fritid. Sittandet har klart samband med värk i ländryggen och i nacke och skuldror.

Sittandet har blivit en av vår tids ovanor – vi sitter, hemma och på jobbet. Vi vet att det inte är bra att sitta mycket, men vi sitter ändå. Också i rörliga yrken som sophämtare, städare och industriarbetare sitter man en hel del.

– Vi blev förvånade över att man sitter så pass mycket, säger David Hallman, forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle. Han har gjort studien tillsammans med forskare vid danska Nationale Forskningscenter för Arbejdsmiljø , NFA.

David Hallman

Studien, som är uppdelad i två, visar att det finns ett samband mellan sittande och smärtor i ländryggen och i nacke och skuldror, vanliga orsaker till sjukskrivningar.

Datamaterialet för de två studierna är detsamma, 201 personer, som arbetade med renhållning, som städare, byggnadsarbetare, industriarbetare med flera yrken. 60 procent av dem var män.

– Vi gjorde två studier för att belastningarna av att sitta ser olika ut för nacke och för ländrygg, säger David Hallman.

De 201 personerna försågs med två mätare, så kallade accelerometrar, som sattes fast på lår och på bröstkorg. Mätarna satt kvar under hela arbetsdagen och också under fritiden, i flera arbetsdagar.

– Vi fick data om när de satt, hur länge de satt och också information om hur de gick och stod. Objektiva fakta om stillasittande och aktiviteter på en ganska stor mängd personer, säger han.

Det är förmodligen första gången som objektiva mätningar har gjorts på arbetande människor. Det finns forskning som handlar om sittande, men då har deltagarna själva fått skatta sitt sittande. Då kan missbedömningar vara vanliga, särskilt om man har ont.

– De som har smärta och de som är friska bedömer sitt sittande olika. Därför är objektiva mätningar viktiga, understryker David Hallman.

Deltagarna fick också svara på en enkät med frågor om rökning, hur länge de arbetat i yrket, om krav och inflytande i arbetet, hur mycket de lyfter och bär, och också skatta hur mycket smärta de upplevde i ländrygg och nacke-skuldror på en skala från 0 till 9.

 
Totalt satt deltagarna i genomsnitt 40 procent av sin arbetstid. Och ännu mer på fritiden. Många av dem som satt mycket i arbetet satt också mycket på fritiden.

När det gäller smärta i ländryggen fann forskarna ett mer sittande under hela dagen, både på arbetet och fritiden, hade ett direkt samband med högre smärta.

– De som satt mer än åtta timmar under en hel dag, både arbete och fritid, hade stor sannolikhet för höga smärtnivåer. Särskilt för sittandet i arbetet var sambandet positivt, säger David Hallman.

För smärta i nacke och skuldror var sambandet inte lika tydligt. Där visade det sig att de som satt litet eller mycket hade mest smärta. Bland män som satt mycket på arbetet var sambandet tydligt för hög smärta, men inte för kvinnor.

– Det verkar finnas ett lagom sittande för nacke och skuldror, säger David Hallman. 

 Det kan också vara så att det finns ett omvänt samband, det vill säga att de som har ont sitter mer. Nu arbetar forskarna med en stor studie under lång tid, som undersöker sittandet bland 600 personer, för att ta reda på mer. Det är även viktigt att variera och inte göra samma sak hela tiden.

– Det är inte farligt att sitta en stund, att lyfta tungt någon gång, det är när det blir för mycket och för ofta som det blir riskabelt. 

bild på Eva Ekelöf

Eva Ekelöf

Mer om Ergonomi

Senaste om Forskning