Hoppa till huvudinnehållet

Skicka ut enkät

Fyll i formuläret för att skapa länken till enkäten som du mejlar ut till din arbetsgrupp. Minst sex personer behöver svara på enkäten för att ett resultat ska kunna genereras. 

Länkarna till enkäten och resultatet sparas på Mina sidor. 

Till Mina sidor

Skapa länk att skicka ut

Fyll i namn på arbetsgruppen och ange sista svarsdag. Vi rekommenderar ca två veckors svarsperiod. När sex personer har svarat på enkäten kan du se ett resultat på Mina sidor. På Mina sidor kan du också kopiera länken till enkäten och skicka ut till deltagarna. 

Till Mina sidor

Du måste ange ett namn på enkäten

Du hittar länken till enkäten och länken till resultatet på Mina sidor. Där finns  också e-postmallen du kan använda när du skickar ut enkäten till dina medarbetare. 

Till Mina sidor

Vi rekommenderar att varje chef skapar en enkät till sin egen arbetsgrupp, för att på så sätt få tillgång till enkäten och resultaten på "Mina sidor".

Det är dock möjligt att skicka ut enkäter till flera arbetsgrupper:

  1. Skapa en enkät för varje arbetsgrupp genom att fylla i formuläret ovan. 
  2. Använd mejlmallen för att skicka ut enkäten till arbetsgruppen. Lägg ansvarig chef som kopia.
  3. Upprepa steg 1 och 2 för varje arbetsgrupp.
  4. På "Mina sidor" finns länkar till samtliga enkäter och tillhörande resultat.  
  5. Kopiera resultatlänken för varje arbetsgrupp och skicka till respektive  chef så att chefen kan gå igenom resultatet med sin arbetsgrupp.

Till Mina sidor

Frågor och svar om enkäten

Administratören, det vill säga den person som skapat och skickat ut enkäten,  kan se enkätresultatet på sitt Prevent-konto via Mina sidor. Därifrån kan resultatet också delas med andra. Det går aldrig att se enskilda svar, utan bara en sammanställning av gruppens resultat. Av anonymitetsskäl behöver minst sex personer ha svarat på enkäten för att en sammanställning ska visas. Annars syns inget resultat.

  • Endast den e-postadress som anges när man skapar ett Prevent-konto, det vill säga administratörens e-postadress, samlas in och kopplas till resultatet.
  • Endast det samlade resultatet (sammanställningen) sparas på Prevents servrar. Enskilda resultat sparas inte.
  • Servrarna är placerade i Stockholm och hostas av Dustin.
  • Medarbetarnas svar är anonymiserade.
  • Prevent är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om Prevents personuppgiftspolicy.

Sista svarsdatum ändrar du på Mina sidor genom att klicka på ... längst till höger. 

Ändra sista svarsdag.PNG

Till Mina sidor

Ja det kan du göra på Mina sidor. Där hittar du också en instruktion hur du gör sammanslagningen. 

Till Mina sidor

Nej, enkäterna är inte översatta till andra språk, men du kan förstås använda dig av översättningsfunktionen i webbläsaren, till exempel Google Chrome eller Edge. Då behöver du översätta varje sida i enkäten.