Hoppa till huvudinnehållet

Planera

Innan ni skickar ut enkäten till medarbetarna är det viktigt att planera och förankra arbetet med medarbetarundersökningen.

Samverka gärna med skyddsombudet när ni planerar och genomför medarbetarundersökningen.

Förmedla syfte och upplägg med enkäten till alla medarbetare, gärna muntligt vid ett möte.