Hoppa till huvudinnehållet

Vem ansvarar för vad?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Det innebär att den som är chef har ansvar att se till att eventuella problem åtgärdas. Skyddombudet som är arbetstagarnas företrädare kan vara till hjälp.

I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår bland annat att:

  • ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker orsakade av till exempel buller, genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete med undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll,
  • ta hänsyn till arbetstagare med särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta andra lämpliga åtgärder,
  • se till att var och en i organisationen har kunskap om risker och hur dessa kan förebyggas.

Vart vänder jag mig?

Är du chef med medarbetare som har problem med buller är det ditt ansvar att se till att problemen åtgärdas på lämpligt sätt. Saknar du resurser för att genomföra åtgärder ska du ta frågorna vidare till din chef eller ledningen.

Om du som medarbetare upplever besvär på grund av ljudmiljön på arbetsplatsen ta upp det i arbetsgruppen och med närmaste chef för att få hjälp att åtgärda problemen.

Upplever ni i arbetsgruppen att ni har problem med ljudmiljön är det viktigt att så snart som möjligt diskutera vad ni kan göra och ta upp problemen med närmaste chef.

Skyddsombudet, som är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor kan också bidra och vara ett stöd i arbetet.

Medarbetare som har drabbats av hörselbesvär kan få hjälp via vården. Många väntar med att söka hjälp, men även om en hörselnedsättning eller tinnitus inte kan botas så går det att få hjälp med behandling och metoder för att lindra problemen. Söker man hjälp i ett tidigt skede är det oftast enklare att komma till rätta med besvären.

Tips på mer information

Roller i arbetsmiljöarbetet

Externa länkar

Buller AFS 2005:16 (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan