Hoppa till huvudinnehållet
Charlotte Ljung

Charlotte Ljung är vd på företaget Endbright, som erbjuder skilsmässorådgivning inom juridik, ekonomi samt samtalsstöd.

Bild: Endbright

Psykisk hälsa

”Borde vara självklart att stötta vid skilsmässa”

Arbetsgivare kan ha en viktig roll i att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa. Men ofta saknas rätt kunskap och verktyg – och frågan kan vara svår att närma sig. Det säger Charlotte Ljung, vd på skilsmässotjänsten Endbright.

De flesta arbetsgivare har rutiner för hur man stöttar medarbetare vid olika livskriser, som dödsfall i familjen, alkoholmissbruk eller sjukdom. Lika självklart borde det vara att stötta medarbetare som genomgår en skilsmässa. Det anser Charlotte Ljung, vd på företaget Endbright, som erbjuder skilsmässorådgivning inom juridik, ekonomi samt samtalsstöd.

– Många som genomgår en skilsmässa mår väldigt dåligt. Vi spenderar en stor del av vår tid på vår arbetsplats och vi når inte vår fulla potential när livet vänts upp och ner. Får man hjälp och stöd vid en skilsmässa landar de flesta av oss på båda fötterna fortare, säger hon.

Förutom den rent känslomässiga biten kan frågor kring ekonomi, familjeplanering och juridiska spörsmål som bodelning ta mycket energi. Att visa förståelse för medarbetares situation och erbjuda samtal om hur arbetet kan läggas upp under den ibland turbulenta första tiden efter en skilsmässa kan vara en bra start.

Svårt med livspusslet

– Att få ihop familjepusslet med jobb och hämtning/lämning på förskola eller skola kan vara nog så svårt även i en parrelation men bli ännu mer påtagligt när man kanske plötsligt har ett upplägg där man är själv med barnen varannan vecka. Pandemin har hjälpt gett oss en ökad flexibilitet i arbetslivet med hemarbete men det kan behövas mer, säger Charlotte Ljung.

Hon pekar på en trend i arbetslivet där social hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för att behålla och locka medarbetare och där sfären mellan det privat och yrkesmässiga börjat suddats ut.

– I dag är det inte alls märkligt att erbjuda sin anställda hjälp med IVF-behandling till exempel. Jag tror att allt fler arbetsgivare behöver ha frågan om social hållbarhet högre på agendan framöver, säger Charlotte Ljung.

Endbright ser en ökad efterfrågan från arbetsgivare på deras tjänster. De erbjuder rådgivning och praktisk hjälp till personer som genomgår en skilsmässa.

– Vi startade som en konsumentinriktad verksamhet men får allt fler förfrågningar även från företag som söker hjälp till sina anställda. Jag tror att många börjar förstå hur mycket en skilsmässa påverkar – och kostar, säger Charlotte Ljung.

Men att närma sig en medarbetare som precis skilt sig kan vara svårt. Att utbilda chefer som kan komma att ta sådana samtal kan vara en bra start. Charlotte Ljung tycker också att frågan bör finnas med i personalhandböcker och policydokument – för att skicka en tydlig signal till medarbetaren att frågan tas på allvar och stöd erbjuds.

TIPS

Så kan arbetsgivaren stötta vid skilsmässa

  • Visa att du som chef är tillgänglig för samtal och dialog.
  • Erbjud reella tjänster, som stöd i frågor om psykiskt mående och livspussel.
  • Hjälp medarbetaren att anpassa arbetet efter den rådande situationen, om det finns behov av det.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Tips och råd