Hoppa till huvudinnehållet

Mikael Källqvist, vd på bostadsbolaget Mimer i Västerås, säger att digitaliseringen är den största utmaningen framöver för hans bransch.

Bild: Pia Nordlander

Så gjorde vi

"Vår största utmaning är digitaliseringen"

Förändringstakten i arbetslivet är hög och den utbildning man en gång tog med sig in i arbetslivet behöver ständigt byggas på. Här berättar fyra olika företag hur de säkerställer att medarbetarna utvecklas och har den kompetens som behövs. 

"Vår största utmaning är digitaliseringen"

Mikael Källqvist, vd på Bostads AB Mimer i Västerås, 163 anställda

Hur planerar ni när det gäller kompetensutveckling?

– Varje år sätter vi oss ner och funderar på vad vi behöver bli bättre på nästa verksamhetsår och blickar framåt. Först gör vi det i ledningen, sedan får chefskollektivet säga vad de tror om våra tankar och sedan är det medarbetarnas tur. Det sker i olika workshops och allas tankar och åsikter spelar roll.

Vad är er stora utmaning framöver?

– Digitaliseringen. Det handlar om att underlätta för våra kunder att kunna hyra lägenhet med hjälp av telefonen. Men det handlar lika mycket om att digitalisera låssystem, driftövervakning och ritningar. Vi måste använda datorer i mycket större utsträckning än vi gör i dag och vässa våra interna stödsystem.

Hur får ni med er alla medarbetare?

– De är delaktiga i förändringarna hela vägen oavsett om det handlar om hur digitaliseringen ska gå till eller att jobba mot ekonomiska mål. Omtanke, nytänkande och engagemang är en del av vår värdegrund och har genomsyrat alla medarbetarsamtal senaste fem åren. I år vann vi utmärkelsen "A great place to work", vilket i sig är en konkurrensfördel inför framtiden.

"Alla erbjöds en utbildning i datorkunskap"

Lena Magnusson, hr-specialist på Liseberg i Göteborg, 330 helårsanställda (2 500 säsongsarbetare)

Hur har ni kompetensutvecklat under pandemin? Foto: Julia Sjöberg

– Vi startade ett samarbete med vuxenutbildningen i Göteborgs stad för att ge medarbetarna på vårt hotell möjlighet att utbilda sig i service och bemötande för att kunna jobba mer brett. Framför allt var det ett sätt för dem att validera sin kompetens när vi var tvungna att varsla.

Vad satsade ni på mer?

– Vi erbjöd alla en digital utbildning i Office 365 för att få bättre datorkunskap. Hundra anställda valde att genomföra den grundutbildningen och 50 genomförde fördjupningen. Pandemin skyndade på digitaliseringen och vi såg nya möjligheter som vi kommer att fortsätta med, som att ha vissa möten digitalt och likaså en del av utbildningen för våra säsongsanställda.

Vad fick chefer och ledare för specifik utbildning?

– En utbildning i lågaffektivt bemötande. Det skapar förståelse för människor i olika situationer och är användbart både i mötet med våra gäster och internt. Efter att ha haft stängt i 520 dagar på grund av pandemin skulle jag säga att vi är bättre rustade kunskapsmässigt för framtiden än vi var innan.

"Vi tränar på att köra maskinerna med hjälp av VR"

Mikael Heilmann, innovationsledare, Gnosjö Automatsvarvning AB, 68 anställda

Ni har anställt en yrkeslärare – varför?

–Behovet av kontinuerlig intern utbildning är stort. Det är problem för den specialiserade industrin att få tag i folk med rätt kompetens. Nu kan vi skräddarsy våra utbildningar utifrån vårt sätt att arbeta. Att utbilda medarbetarna är ett sätt att framtidssäkra verksamheten. Foto: Fotograf Magdalena

Vilka fler satsningar på kompetensutveckling har ni gjort?

– Vi har en VR-lösning för att medarbetarna ska kunna träna sig på att köra maskinerna med hjälp av virtuell teknik. Precis som piloter övar sig på att flyga i simulatorer. Maskinerna blir mer komplicerade och digitaliserade vilket gör att det kommer att krävas mer specialisering för att hantera dem.

Vilken är er största utmaning?

– Att utmana oss själva och gå utanför vår bekvämlighetszon. Industrijobb är lågt rankade och därför är det viktigt att vi är nyfikna och intresserade av att lära nytt för att vara konkurrenskraftiga. Många hos oss har aldrig bytt jobb så det är också en stor mänsklig utmaning att få alla medarbetare att tro på sig själva.

"Vår bransch är inne i en spännande tid"

Maria Olofsson, vd på Olofsson Bil, Haninge, 170 anställda

Vilken typ av kompetensutveckling behöver ni framöver?

– Det kommer att krävas enorma omställningar på kort tid, tidigare än de flesta trodde. Pandemin och digitaliseringen har skyndat på det. I dag är 30 procent av vår försäljning elbilar, om fem till sju år kommer kanske all vår försäljning vara fossilfria bilar. Störst förändring blir det för våra tekniker, de utgör ungefär hälften av personalstyrkan.  Foto: Bengt Alm

Är det fler än teknikerna som påverkas?

– Alla våra medarbetare påverkas, men på olika sätt. Säljarna måste också lära sig ny teknik för att kunna svara på kundernas alla frågor. Vår bransch är inne i en väldigt spännande tid!

Kommer ni att hinna utbilda i den takt som behövs?

– Vi gör vad vi kan. Till att börja med är det tre till fyra personer som går utbildning för att specialisera sig till elbilstekniker, på sikt kommer alla att behöva ha den kompetensen. Men vi är vana vid att fortbilda oss eftersom vi jobbar åt olika bilmärken som har krav på att vi ska ha en viss kunskapsnivå varje år för att serva just deras märke.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Så gjorde vi

Senaste om Tips och råd