Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Thomas Dumortier/Unsplash

Psykisk hälsa

Så hjälper du en kollega i sorg

En medarbetare som sörjer en nära anhörigs bortgång behöver ofta stöd av sin arbetsgivare. Det handlar om att visa medmänsklighet utan att för den skull gå in och agera terapeut, enligt Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare på Previa.

Livet kan vändas upp och ner i samma ögonblick som en nära anhörig dör. Dödsfall väcker starka känslor, både direkt och indirekt, och påverkar såväl privatliv som yrkesliv.
Även för arbetsgivaren kan det uppstå en osäkerhet i vad som faktiskt förväntas, och vad som ingår i chefens roll. För även om det kan låta enkelt på pappret finns det sällan en universallösning på hur man enklast underlättar, hjälper och tar hand om en medarbetare som drabbats av sorg.

– Balansen är att vara medmänsklig men att inte gå in och agera terapeut. Behöver individen ett mer omfattande och professionellt stöd så blir chefens roll att vägleda till det, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare på Previa.

Enligt henne är det aldrig fel att höra av sig, visa sitt deltagande och på så sätt visa att man bryr sig.

– Att ha en löpande regelbunden kontakt med medarbetaren är A och O. Utifrån var medarbetaren befinner sig så får man föra dialog om hur man kan underlätta och hjälpa personen att ha kontakt med arbetsplatsen, och också med mål kring att komma tillbaka.

Det är inte ovanligt att människor som efter att ha varit med om ett dödsfall i sin närhet har svårt att ventilera vad de känner på arbetet. Det är inte heller konstigt om någon, på grund av sorg, drar sig undan en tid, konstaterar Maria Steneskog Nyman.

– Blir det ett problem i arbetsgruppen eller om det finns en oro kring medarbetarens agerande så är det ju klokt att ta ett samtal med medarbetaren kring vad du ser och tänker. Undersöka det sociala stödet: behöver personen någon form av samtalskontakt? Tillsammans kan man komma överens om vad man ska säga till arbetsgruppen om det är kollegor som signalerat oro kring medarbetaren.

På frågan om vad kan kräva för arbetsinsats av en medarbetare som drabbats av sorg finns det enligt Maria Steneskog Nyman inget rakt svar.

– Det beror så klart på vad det rör sig om för arbete och över hur lång tid det handlar om. Först och främst får man se till att skapa en bra dialog med medarbetaren och prata öppet om situationen. Vad är det som fungerar och vad det är som inte fungerar? Sedan kan man tillsammans göra en plan. Det kanske innebär att under en period lyfta av vissa arbetsuppgifter, ändra arbetstider, hitta olika lösningar, allt med syfte och mål att personen ska kunna komma tillbaka.

Om man som arbetsgivare inte vet hur man ska hantera situationen är det klokt att ta hjälp av företagshälsovården och den expertis som finns där för att få stöd och vägledning för egen del samt för att ge stöd till medarbetaren i arbetet med att komma tillbaka.

Maria Steneskog Nyman konstaterar att det är mänskligt att inte veta vilka ord som ska yttras eller hur man egentligen närmar sig någon som sörjer.

– Det kan gå så långt att man nästan undviker personen. Istället borde du tänka att du vill visa att du bryr dig. Några få ord, ett SMS eller en blomma kan betyda så mycket. Men respektera om personen inte vill prata om sin sorg eller inte orkar ta in dina erfarenheter och råd. Vårt sätt att sörja är individuellt.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Tips och råd