Hoppa till huvudinnehållet

Marcus Franzén, Head Customer Services, SEB Solna

Bild: Bengt Alm

Så gjorde vi

Fyra tipsar – så lär vi nytt på jobbet

Sätten att tillägna sig ny kunskap på jobbet är många. Här berättar fyra personer i fyra olika företag hur de jobbar med kompetensutveckling.

Marcus Franzén
Titel: Head Customer Services SEB Kort, SEB Solna

Vilket fokus har din kompetensutveckling?

– Det senaste året har jag gått ett ledarskapsprogram som banken utvecklat och som innehåller kurser, där du bland annat lär dig arbeta med dig själv. Vi, totalt 24 personer, reste också till MIT i Boston för föreläsningar om transformation och digitalisering. Där fick vi med oss många nya intryck.

Någon erfarenhet av digitala kurser?

– Ja, flera exempelvis "cloud computing" som gav bra baskunskaper inom området. På en annan digital kurs var vi mer än 100 deltagare med föreläsare och delades in mindre grupper. Vi kopplades in i ett mindre rum i plattformen med tre till fyra personer som diskuterade ämnet och sedan kopplades tillbaka till den stora gruppen. Det är ett bra sätt att tillgodogöra sig information och ger en flexibilitet att välja en tid när det passar mig. Sedan tre år tillbaka har det digitala lärandet ökat hos oss.

Vad värderar du högst?

– När det går applicera det du lärt dig i vardagen och utnyttja det i ditt dagliga jobb. Jag tror att man ökar sin egen förståelse, genom att dela med sig av nya kunskaper. Att vi har en stor möjlighet till ett flexibelt lärande. Det ser jag som en plattform för att kunna bygga upp sin kompetens.

Hanna André
Titel: utredare Statskontoret i Stockholm

På vilket sätt använder du nya saker du lärt dig? Foto: Mickey Thörnblad

– Det är ofta kollegor emellan som man lär sig tillämpa nya kunskaper. Som när jag följde med en kollega på en intervju och insåg att "sådär kan man göra". Det var lätt att applicera det på mitt arbetssätt. Vi arbetar projektbaserat och med tidsbegränsade uppdrag som bemannas olika från gång till annan, och det gör att man arbetar med alla möjliga kollegor. Just nu försöker vi hitta olika sätt att arbeta med systematisk feedback.

Vilka kunskaper har du haft mest nytta av?

– Jag arbetar med kvalificerat analysarbete. Det handlar om att utveckla "skills", kunna göra bättre intervjuer och enkäter. Det handlar både om att förfina hantverket genom träning och att ibland få konkret, specifik kompetensutveckling, som en utbildning i seminarieform där vi fick veta vilka frågor man ska ställa och vilka man ska undvika. Jättebra, tycker jag.

Hur ofta har du möjlighet att uppdatera dina kunskaper?

– Det är upp till mig hur mycket jag ligger på. Vi utformar och identifierar själva våra egna kompetensutvecklingsbehov. Möjligheterna är väldigt stora. Frågan kommer alltid upp vid medarbetarsamtal.

Mikael Eldblom
Titel: verkstadsansvarig Wikmans Bil i Gävle.

Hur specialiserad är din kompensutveckling? Foto: Alexander Lindström

– Vi arbetar med två bilmärken. För att vi ska bli godkända av våra generalagenter, går vi deras kurser i produktkännedom. Innehållet varierar beroende på vilka system man får tillgång till och arbetsuppgifterna. Jag har även gått kurs i verkstadsjuridik och etik, hur man bemöter kunderna och kortare kurser inom miljöbesiktning och arbetsmiljö.

Kan du påverka innehållet?

– Jag har arbetat 35 år inom branschen och började som verkstadstekniker och fyllt på mina teoretiska kunskaper efterhand. Jag har en utbildningsplan för verkstadsansvariga som jag följer och är med i företagets styrgrupp. Vi måste se till att alla har rätt utbildning och rätt kompetens.

Har kurserna varit på rätt nivå?

– Ja, mina kurser bygger på moduler, uppdelade i fyra delar. Det är tre veckors intensiv träning med hemuppgifter och redovisning och tester för att få ett godkänt diplom.

Något du saknar?

– Kurserna ger mig en specialistkompetens knutna till ett bilmärke. Om jag skulle vilja byta jobb, vore det bra med mer personlig kompetens.

Johanna Forslund,
Titel: Privatmarknadschef Vattenfall i Stockholm

Har du haft en plan för din kompetensutveckling? Foto: Bengt Alm

– Inte någon lång utstakad plan, men vetat på ett ungefär vart jag vill. Nästa steg har alltid varit ett steg framåt. Jag har varit intresserad av att ta nya roller på jobbet och fått chans att prova nya saker, sökt jobb som jag tyckt varit intressanta. Ibland har jag tagit ett kliv åt sidan för att göra något annat, från marknad till försäljning och kundanalys. Från projektledare till en chefsroll.

Vilken betydelse har den haft för din möjlighet att avancera?
– Stora delar av min kompetensutveckling handlar om "training on the job", lära av vad andra kan och nätverka för att få nya insikter. I år är jag med i ett externt ledarskaps- och mentorprogram Spader Ess.

Har ni något system för att dela kunskap med varandra?

– Inom Vattenfall har vi som princip att man ska dela med sig och sprida nya kunskaper till fler. Dela med sig av "highligts" till teamet eller använda övningar från kursen när man är tillbaka på jobbet. Ser vi generella utvecklingsbehov samlar vi flera kollegor från olika delar av Vattenfall som går samma utbildning. Då blir kunskaperna lättare att ta till sig och använda sig av på jobbet.

 

bild på Ulla-Karin Höynä

Ulla-Karin Höynä

Mer om Så gjorde vi

Senaste om Tips och råd