Hoppa till huvudinnehållet

Att fråga hur det är och visa att man finns där är bra om en kollega drabbats av sorg.

Bild: Istockphoto

Psykisk hälsa

Så bemöter du en sörjande kollega

Att förlora en anhörig eller en kär vän är något de flesta tvingas gå igenom. På arbetsplatsen kan det därför vara en god idé att ha en plan för hur man stöttar medarbetare i sorg.

Den danska webbtidningen "Mit arbejdsmiljo" har listat 7 råd för hur man tar hand om och bemöter medarbetare i sorg.

1. Gör en krisplan Bestäm på förhand vem som gör vad vid ett dödsfall som drabbat en kollega. Se till att det finns en lista på anhöriga att kontakta i krissituationer.

2. Ta snabbt kontakt med medarbetaren Precis efter ett dödsbud är det svårt att göra en plan för framtiden, men att bara visa att man finns där som chef eller kollega är viktigt. Under en tid kanske medarbetaren behöver gå ner i tid eller få lite färre arbetsuppgifter.

3. Ha ett samtal vid återgång i arbete Om medarbetaren varit sjukskriven till följd av ett dödsfall är det bra att som chef ha ett uppstartssamtal innan återgång i arbete för att ta reda på om medarbetaren är i behov av stöd i någon form.

4. Informera kollegorna En chef, eller den drabbade själv, kan skicka ett mejl till sin arbetsgrupp för att informera om det som hänt. Där kan man till exempel berätta om man vill prata om det som hänt eller inte. En del som går igenom sorgearbete tycker att det är skönt att arbetsplatsen är ett frirum.

5. Bryt tabut Om inte medarbetaren tydligt sagt ifrån att hen inte vill prata om det inträffade så kan man som kollega eller chef på ett respektfullt sätt fråga hur det är och säga att man är ledsen över det som skett. Om personen i fråga markerar att hen inte vill prata så får man acceptera det.

6. Kom ihåg att en sörjandes behov kan ändra sig Även om den som sörjer inte vill prata om det direkt efter dödsfallet kanske hen vill göra det senare.

7. Sorg tar tid Sorgearbete är en process som tar tid. På ytan kanske det verkar som allt är bra men så behöver inte vara fallet. Därför kan det vara bra att chefen följer upp hur medarbetaren mår under längre tid.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Tips och råd