Hoppa till huvudinnehållet

Att trivas med kollegorna är viktigt för att må bra på jobbet.

Bild: Fredrik Beskow

Må bra

Tips för att må bättre på jobbet

Välbefinnande på jobbet är bra för både individen och arbetsplatsen visar forskning. Det är dags att lyfta fram betydelsen av sådant som gör att medarbetarna trivs och är nöjda, anser fackförbundet Jusek som nyligen undersökt hur deras medlemmar trivs på jobbet.

I dagens arbetsmiljöarbete ligger tonvikten fortfarande på att förebygga risker för olycksfall och ohälsa, konstaterar Daniel Lind, samhällspolitisk chef och rapportförfattare. Så är det till exempel i regeringens nya arbetsmiljöstrategi, liksom i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men ett modernt arbetsmiljöarbete bör även inkludera faktorer som främjar välbefinnande, anser han.Daniel Lind, foto Olof Holdar

– Frånvaron av ohälsa och negativ stress är endast delar av medarbetares välbefinnande i arbetet. Även de positiva delarna bör uppmärksammas”, säger Daniel Lind.

Förbundet har undersökt hur drygt 2 000 akademiker och tjänstemän uppfattar sitt välbefinnande i arbetet. Lyckometer kallar man undersökningen.

Två av tre är nöjda med sitt arbete, men det finns stora skillnader mellan olika grupper. Personalvetare, sjuksköterskor och kommunikatörer är mest nöjda, medan förskollärare/fritidspedagoger och administrativ personal är minst nöjda.

Välbefinnandet i arbetet ökar med åldern. Tjänstemän och akademiker är mest nöjda i 45–50-årsåldern. Chefer är mer nöjda än andra medarbetare. Det gäller dock inte första linjens chefer.

Ju högre lön de har, desto nöjdare är medarbetarna – upp till månadslöner på 50 000 kronor. För dem som tjänar mer än så finns inte samma koppling. De som har en månadslön på över 70 000 kronor är inte mer nöjda än de som får 10 000 mindre.

Arbetsuppgifterna har stor betydelse för välbefinnande i arbetet. Det handlar till exempel om att man får utnyttja sin kompetens, får utlopp för kreativiteten och har inflytande över vad som ska göras. Arbetsbelastning/stress och stödet från den närmaste chefen är andra viktiga faktorer. Det samma gäller för arbetsplatsen, det vill säga hur den leds, hur de anställda behandlas och vilka kollegor man har.  

Olika sidor av arbetslivet påverkar alltså starkt hur nöjda medarbetarna känner sig, sammanfattar Daniel Lind.

– Det innebär att förändringar på rätt områden, i rätt riktning, kommer att ha positiv effekt. Det kommer i sin tur att bidra till mer effektiva verksamheter, lägre sjukfrånvaro och ett längre arbetsliv, säger han.

Lyckometer kallar ni undersökningen, ska jobbet göra oss lyckliga?

– Ordet lycka väcker mycket känslor, tankar och förutfattade meningar. Men om vi med lycka menar att det är viktigt att medarbetare mår bra på och av jobbet – ja då är det viktigt. Forskningen är också tydlig med att högt välbefinnande i arbetet gynnar kreativitet, innovation och samarbete. Det bidrar till högre kundnytta och högre produktivitet. Det handlar om win-win.

5 tips för att må bättre på jobbet

  1. Balans mellan arbete och fritid. Balans i livet. De som saknar balans har lägre välbefinnande i arbetet. Om jobbet dessutom påverkar övriga livet negativt, får det stor negativ effekt på välbefinnandet i arbetet.
  2. Kompetens tas tillvara och kreativitet får utlopp. De som upplever att deras kompetens tas tillvara, att de lär nytt och att de får utlopp för kreativiteten har ett högre välbefinnande i arbetet.
  3. Närvarande chef som ger löpande stöd. De som får det löpande stöd som behövs för det dagliga arbetet har högre välbefinnande i arbetet. I stödet ingår även tydliga förväntningar, feedback och stödjande samtal om stress och balans i livet.
  4. Rättvis behandling och effektiv verksamhet. De som anser att arbetsgivaren behandlar anställda rättvist och driver verksamheten effektivt har högre välbefinnande i arbetet än andra.
  5. Bra kolleger. De som socialt och yrkesmässigt trivs med kollegerna har högre välbefinnande i arbetet.

Källa Jusek, Lyckometer

Mer om Må bra

Senaste om Tips och råd