Hoppa till huvudinnehållet
Mångfald

Sysav prisas för aktivt mångfaldhetsarbete

Det skånska avfalls- och återvinningsföretaget Sysav har fått pris för sitt mångfaldhetsarbete. De arbetar aktivt för att hitta nya rekryteringsvägar och nå ut till underrepresenterade grupper.

Foto: Sysav

– Det är fantastiskt och så klart jätteroligt att få pris. Det ger en bra skjuts. Men vi är inte i mål än på långa vägar. Vi kan inte checka av och gå vidare, säger personalchefen Karin Linderos om priset som delas ut av fackförbundet Vision.

Sysav ägs av fjorton kommuner i södra Sverige. Företaget har cirka 300 anställda, 32 procent är kvinnor och flera medarbetare har en bakgrund i andra länder än Sverige. På Sysav är värderingsfrågor högt prioriterade.

– Dokument om hur det borde vara kan alla skriva. Men vi har även försökt erbjuda väldigt konkreta insatser, som är praktiska, enkla och lättsamma, som kommer nära de som jobbar här.

Bland annat har alla medarbetare bjudits in till dialogmöten – en sorts värderingsdiskussioner i små grupper – ledda av en utbildad samtalsledare. Vid dessa möten fick medarbetare tänka kring och ta ställning till olika värderingar.

– Vi har inte haft något facit i de diskussionerna, utan visat att man kan och får tycka olika. Men samtidigt har vi varit tydliga med att om man jobbar hos oss måste man ställa upp på företagets värderingar om alla människors lika värde, och att företaget ser värdet i att vi har olika erfarenheter och bakgrunder. Det är jätteviktigt, säger Karin Linderos.

Under 2016 ska även alla arbetsplatser delta i någon aktivitet, som till exempel grupputveckling, en föreläsning om mobbning, diskussion om spelregler eller filmvisning. I höstas reserverades ett antal platser för intresserade medarbetare i den workshop som skulle arbeta fram 2016 års jämställdhets- och mångfaldsplan. Och i nästa års medarbetarundersökning kommer frågor om diskriminering, utifrån alla sex diskrimineringsgrunder, finnas med. Återkopplingen på insatserna har varit mycket positiv, enligt Karin Linderos.

– Men det finns också de som undrar vad vi håller på med. Då gäller det att vara tydlig, eftersom det här både är en kulturfråga och en arbetsmiljöfråga. Att vara medvetna och inte begränsa oss tjänar alla på. Men det är inga enkla frågor, så det gäller att hålla i, säger hon.

TIPS

Lyckas med mångfaldhetsarbetet

  • Chefer och arbetsledare är kulturbärare – hur de uppträder smittar av sig. Chefer och arbetsledare måste också våga se sina egna fördomar.
  • Ge kunskap – kunskap och medvetenhet är en viktigt för att komma framåt. Diskutera i små grupper så alla kommer till tals.
  • Transparens – ledningen behöver våga tala öppet om det som inte fungerar.
  • Gå inte i försvar – respektera människors åsikter men var tydlig med vad företaget står för.
  • Ha tålamod – att arbeta med värderingar och beteenden tar tid. Du fixar inte arbetet med en policy, det måste göras systematiskt och pågå hela tiden.Ta hjälp om du behöver!
bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Mångfald

Senaste om Tips och råd