Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Bengt Alm

Så gjorde vi

Så stoppade vi skitsnacket

Skitsnack om kollegor och chefer är sällan konstruktivt. I slutändan känner sig alla osäkra. Vad sägs om mig när jag inte är med? Här berättar fyra företag om hur de gjort för att stoppa skitsnacket på jobbet.

Johanna Eriksson-Wallén coach på Resursteamet i Stockholm AB, 180 anställda.

Hur hanterar ni skitsnack på jobbet?
– Där det finns skitsnack kommer man in i en dålig stämning, ältar och fastnar i det. Det är jätteskönt att slippa det. Här uppmuntrar vi varandra och tittar på hur vi kan lösa ett problem i stället. Vi har en rak kommunikation och tar snacket direkt med varandra. Är det bra stämning på jobbet blir arbetet mycket bättre för alla.

Hur tränar ni er på att vara raka?
– Vi har bland annat ett spel där vi själva fått bidra med olika situationer som kan förekomma i arbetet. Under spelets gång diskuterar vi tillsammans de problem som dyker upp. Det gör att vi är lite förberedda när det händer.

Vad får ni för återkoppling från er vd?
– Hon är generös med feedback och är snabb med att lyfta framför allt det bra vi coacher gjort, men också det som blivit mindre bra – utan att det känns besvärligt. Vi resonerar om det och går vidare. Det är ett prestigelöst klimat.

Fredrik Thorsén, verkställande direktör, Allkontor Teknisk Service AB i Gävle, 7 anställda.

Hur stoppar ni skitsnacket i tid?
Foto: Alexander Lindström– Det är viktigt att alla får göra sin röst hörd på våra arbetsmöten och säga vad de tycker, även de som är missnöjda. Annars kan det bli så att vissa bara nickar och håller med under mötet och sen snackar vidare om det efteråt. Då blir det som en ond spiral.

Varför är arbetsrotation bra?
– Genom att rycka in där det behövs får vi förståelse för varandras arbetsuppgifter och slipper ha en föreställning om att de andra jobbar mer eller mindre, vilket annars skulle kunna leda till gnäll. Vi är ett litet företag och alla är lika viktiga.

Hur gör ni när ett problem dyker upp?
– Eftersom vi har en tät dialog med varandra om hur vi ska lösa olika arbetsuppgifter så är det naturligt att ta tag i ett problem direkt. Och på fredagar går vi alltid ut och äter lunch tillsammans – då har vi sagt att vi inte ska prata jobb, men det blir ofta så ändå. Det finns ett behov av att prata av sig när alla är samlade.

Hur viktigt är feedback?
– Jag är noga med att vara tydlig och ge feedback på både det som är bra och det som är mindre bra. Och i stället för att säga att vi har högt i tak brukar jag säga att vi ska använda sunt förnuft i relationen till varandra. Pratar vi med varandra både om det som är bra och det som är dåligt så pyser vi lite vartefter och missnöjet får svårt att slå rot.

Jill Holm, Kvalitets- och miljöansvarig, Berte Qvarn i Slöinge, 27 anställda.

Vad är det som gör att ni lyckas undvika skitsnack?Foto: Christel Lind
– Vi har en tydlig ledare. Det gör att det inte finns utrymme för andra informella ledare som sprider missnöje eller som försöker ta chefens roll eller position.

Hur är samtalstonen på arbetsplatsen?
– Vår chef är rak i dialogen med oss anställda, det är jätteviktigt. Det gör att vi anställda också kan vara raka tillbaka. Att chefen är närvarande och delaktig i det dagliga arbetet gör att det går lätt att ta upp både det som är bra och det som är dåligt. Och trots att företaget består av flera små avdelningar har vi en stark vi-känsla.

Vad krävs av er anställda för att det inte ska bli gnälligt?
– Att vi tar eget ansvar. Om någon går lite över gränsen kan vi säga till varandra utan att det blir en stor sak av det. Är vi missnöjda med något i arbetet tar vi det med chefen, likaså om vi har nya idéer eller förslag på förbättringar. Det är viktigt att vi inte slutar tänka.

Finns det annat som påverkar stämningen?
– Vi är blandade åldrar här mellan 20 och 60 år – det gör att det blir ett annat snack än när alla är lika gamla. Jag tror också att många känner stolthet över att jobba här på Berte Qvarn, det har varit samma ägarfamilj sedan lång tid tillbaka och upplevs som en trygg arbetsplats.

Mats Hoffmann, personalansvarig, Dipart (byggbranschen), 120 anställda.

Foto: Bengt Alm

Hur ser ni på skitsnack?
– Det platsar inte hos oss. I vår värdegrund är det tydligt hur vi vill förhålla oss till varandra, till våra kunder och på våra arbetsplatser.

 Därför har vi en öppen dialog om det som känns angeläget och om något intet är bra.

Vem har gjort värdegrunden?
– Alla som jobbar på företaget, annars skulle den inte få samma innebörd för oss. En värdegrund är ingen ledningsfråga utan bygger på delaktighet där alla är med och definierar vår vardag och våra förhållningssätt. Ett företag där folk trivs, utvecklas och har kul tillsammans tror vi också blir ett mer framgångsrikt företag.

Vad kan man som chef göra för att minska gnäll?
– Våga släppa makt och släppa in människor – alla på en arbetsplats måste få tycka, tänka och ha åsikter. Och jag som chef måste lyssna och vara tydlig med varför vi gör vissa saker och informera så mycket som möjligt om det som är angeläget och viktigt för vår framgång.

Ni har anställda från jordens alla hörn – leder det till gnissel?
– Nej, vi har 22 olika nationaliteter representerade här eftersom vi vill att företaget ska spegla samhället vi lever i. Alla är lika värda och det är vår ambition att alla ska uppleva det hos oss. Vi jobbar aktivt för mångfald eftersom det är viktigt för oss att attrahera bra människor. Dessutom vill vi bidra till en sund samhällsutveckling.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Så gjorde vi

Senaste om Tips och råd