Hoppa till huvudinnehållet

Anmälningsbenägenheten vad gäller grova våldsbrott i skolmiljö har ökat, enligt Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Bild: Brå

Hot och våld

Allt fler polisanmälningar om våld i skolan

Allt fler lärare och elever polisanmäler våldsbrott i skolan, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet. Det är ovanligt att lärare utsätts för grovt våld. Men det finns tecken på att lärares utsatthet ökat de senaste åren, enligt Johanna Olseryd, utredare på Brå.

– Vi ser att anmälningsbenägenheten när det gäller våldsbrott i skolan har ökat betydligt, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Hon menar att det kan bero på mindre tolerans för olika typer av brott, att man faktiskt ser allvarligare på en händelse och polisanmäler. Och att vissa skolor har nolltolerans.

Brås rapport ”Grovt våld i skolan” sträcker sig från 2010 till 2022 och har tittat på omfattning, karaktär och utveckling av det grova våldet i skolan. Den är gjord på uppdrag av regeringen och är en uppföljning av en rapport i samma ämne från 2009.

Det är ovanligt att skolpersonal utsätts för grova våldshändelser, enligt rapporten. Men utredaren Johanna Olseryd säger att uppgifter från andra undersökningar pekar på att utsattheten för skolpersonal kan ha ökat de senaste åren. Förklaringen till den förändringen kan också bero på en ökad benägenhet att anmäla.  

Är det bra att det blir fler polisanmälningar?

–  Händelser som annars inte hade kommit till någons vetskap gör det möjligt för polis, socialtjänst och förebyggande aktörer att få en rättvisande bild av vilka skolor som drabbas och att också försöka vidta åtgärder, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Färre elever utsätts för grovt våld

Rapporten visar även att andelen elever i årskurs nio som uppger att de blivit utsatta för grovt våld är betydligt lägre i dag än på 00-talet. Det har alltså skett en minskning i antalet händelser där våldet varit så pass grovt att någon behövt söka vård. Men skillnaderna är stora mellan olika grupper, skolor och områden.

Av de som är utsatta är åtta av tio pojkar, i nio fall av tio är det också en pojke som är gärningsperson. Och både förövare och utsatta tillhör en sårbar grupp där mobbning, problembeteenden och psykisk ohälsa är vanligare än hos andra barn, visar rapporten.

Det är också en stor variation i förekomsten av våld mellan olika skolor. Tre av fyra skolor i landet har inte haft någon allvarlig våldsincident senaste året. Och det är vanligast att grovt våld sker på högstadiet och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Hot och våld

Senaste om Mer om arbetsmiljö