Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsklimat

Trivseln ökar trots oroliga tider

Trots vikande konjunktur och ökning av varsel trivs svenskarna bättre på jobbet än tidigare enligt en ny undersökning. Fler organisationer satsar på arbetsmiljön och tar tillvara medarbetarnas engagemang, enligt Jeanette Bergvall, vd på Great place to work som gjort undersökningen.

Porträtt Jeanette Bergvall
Jeanette Bergvall, vd på Great place to
Bild: Great Place to Work

– Vi gjorde motsvarande undersökning 2021, 2019 och 2016 och trenden är tydlig. Svenska folket känner sig mer engagerade och trivs bättre på sina jobb 2023. Vi ser två möjliga orsaker. Dels tar allt fler organisationer medarbetarnas engagemang på största allvar. Dels kan oron i omvärlden driva organisationer framåt. De tvingas ställa om och förändras i snabbare takt, vilket kan verka stimulerande, säger Jeanette Bergvall i en kommentar.

Äldre tycker jobbet är mer meningsfullt

De yngsta medarbetarna, 18–25 år, rankar uppskattning högt, det vill säga de är mer nöjda med den uppskattning de får på jobbet jämfört med äldre medarbetare. De äldsta medarbetarna, 55–65 år, är den grupp som känner störst stolthet och mening med sitt arbete. Hela 77 procent instämmer att deras arbete är meningsfullt jämfört med 60 procent av personerna under 30 år.

De lägsta siffrorna i årets undersökning får ledarskapet. Bara 50 procent svarar att deras chef visar uppskattning för bra utfört arbete och endast 46 procent att cheferna undviker favorisering och lever som de lär.

Nyanställda mindre nöjda med distansarbete

Allt fler svenskar är positiva till distansarbete, enligt undersökningen. 68 procent tycker att arbetet påverkats till det bättre av distansjobbet jämfört med 53 procent år 2021. Mindre positiva till distansarbete är nyanställda som jobbat kortare än två år på arbetsplatsen och mellanchefer.

– Distansarbetets baksidor drabbar de yngre medarbetarna mest. Även om allt fler företag och organisationer ser fördelarna med hybrida arbetsplatser visar vår undersökning att det inte räcker. De behöver också arbeta metodiskt med ledarskapsfrågor för att alla ska må bra och känna sig engagerade, säger Jeanette Bergvall.

FAKTA

Om undersökningen

Totalt deltog 1 015 medarbetare (18-64 år) på svenska arbetsplatser. Undersökningen genomfördes i januari 2023.

Siffror ur undersökningen:

63 % bedömer sin arbetsplats som mycket bra

69 % upplever att kollegorna bryr sig om varandra

49 % tycker att cheferna är bra på att delegera, samordna samt involvera medarbetarna i beslut som rör deras arbete.

20 % har blivit mer oroliga för att förlora jobbet på grund av konjunkturen.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö