Hoppa till huvudinnehållet
Man med mörkt hår och skägg framför husfasad.

– Jag hoppas att den nya handboken kan komma att förändra – och förbättra – arbetsmiljöarbetet, säger Sebastian Lagunas Rosén, samhällspolitisk chef på SFS och författare till den nya handboken.

Bild: Sveriges Förenade Studentkårer

Arbetsmiljöarbete

Studenters arbetsmiljö i fokus

Stress och bristande stöd är vanliga orsaker till psykisk ohälsa bland studenter. För att arbetsmiljön ska bli bättre behöver studenterna själva vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Sveriges Förenade studentkårer hoppas på att öka delaktigheten genom en ny handbok som riktar sig till studerandeskyddsombud.

Hela 70 procent av landets studenter upplever ängslan, oro eller ångest och var femte student uppger att besvären är svåra, enligt en undersökning som Centrala Studiestödsnämnden (CSN) genomförde i december 2020. När Sveriges förenade studentkårer (SFS) nu släpper en handbok blir studerandeskyddsombudens roll allt tydligare i att skapa en bättre arbetsmiljö för studenter.

– Medan traditionella skyddsombud företräder anställda så representerar studerandeskyddsombuden studenter. I övrigt är rollerna väldigt snarlika. Studerandeskyddsombuden har rätt till information, insyn och deltagande i arbetsmiljöarbetet, säger Sebastian Lagunas Rosén, SFS:s samhällspolitiska chef och författare till handboken.

De arbetsmiljöbrister som drabbar studenter handlar ofta om organisatoriska och sociala faktorer. Det är inte ovanligt att studenter upplever långvarig stress till följd av höga krav i kombination med för stora undervisningsgrupper och bristande stöd från lärare.

– Ett annat problem är att studenter inte får tid till återhämtning: Det händer att studenter har tenta på helgen och börjar en ny kurs måndagen efter. Många studenter måste sommarjobba och får i princip ingen sammanhängande semester. Dessutom finns det för få studieplatser och grupprum, vilket gör att en del studenter väljer att sköta studierna i korridorer eller hemifrån.

Tydlig information om arbetsmiljö riktad till studenterna

Sebastian Lagunas Rosén hoppas att den nya handboken kan komma att förändra – och förbättra – arbetsmiljöarbetet på lärosätena.

– Det här är första gången det finns tydlig information om arbetsmiljö direkt riktad till studenter och lärosäten. Vår förhoppning är att studerandeskyddsombud, men även studentkårer och anställda på lärosätena, ska känna sig mer trygga med vad som gäller. Vi tror att samverkan blir enklare om alla har samma bild av hur arbetet med studenternas arbetsmiljö är tänkt att fungera.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera behöver studenterna vara delaktiga, till exempel genom att uppmärksamma sina lärare på om det finns kursmoment som orsakar mycket stress eller oro.

Sebastian Lagunas Rosén konstaterar att studenter själva behöver vara proaktiva när det gäller att förbättra deras arbetsmiljö.

– För att arbetsmiljöarbetet ska fungera behöver studenterna vara delaktiga, till exempel genom att uppmärksamma sina lärare på om det finns kursmoment som orsakar mycket stress eller oro. Den som vill göra mer kan alltid kontakta studentkåren.

Att studenter som grupp ofta har problem med psykisk ohälsa beror enligt Sebastian Lagunas Rosén på flera faktorer.

– Många studenter har låga inkomster, en osäker bostadssituation och jobbar extra vid sidan av studierna. Men den psykosociala arbetsmiljön är definitivt en viktig pusselbit, och där kan mycket förbättras med ganska små medel.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö