Hoppa till huvudinnehållet
Team som spelar boule tillsammans i kvällsljus.

En tydlig kickoff-trend just nu är inkludering och det som kallas neurologisk trygghet, dvs att det passar för alla.

Bild: Istock

Arbetsklimat

Planera kickoffen så den fungerar för alla

Det som skulle bli en teamstärkande aktivitet på personaldagen kan lätt få motsatt effekt. Några medarbetare sporras av en tävling medan andra upplever det som en mardröm. Arbetsliv frågade Michael Schüller, vd på Svenska Möten, om det går att skapa en kickoff där alla har kul.

En tydlig kickoff-trend just nu enligt organisationen Svenska Möten, är inkludering och det som kallas neurologisk trygghet. Det innebär att man lägger upp mötet på ett sådant sätt att det fungerar för alla. Stökiga miljöer, röriga möten och packade scheman upplevs till exempel mycket mer stressande av personer med dyslexi, autism, adhd och andra neurologiska tillstånd. Att vi har ett ökande fokus på social hållbarhet i samhället förstärker också den trenden.

Ett klassiskt misstag när man planerar sin kickoff är att man inte tänker igenom aktiviteterna som planeras, enligt Michael Schüller, vd på Svenska Möten. Ofta arrangeras något med tävlingsinslag eller utmaningar.

– Man kan vara väldigt noga med planering och upplägg av mötet och vad man vill åstadkomma men avslutar sedan med en aktivitet som inte stödjer det man vill uppnå med sin kickoff, säger Michael Schüller.

Men det är förändringar på gång. Michael Schüller tror att det kan vara en effekt av pandemin som gett tid att stanna och tänka efter. Nu när vi också arbetar mer på distans blir fysiska möten ännu viktigare för att bygga en positiv företagskultur.

Tänk igenom upplägget noggrannt

Redan på planeringsstadiet är det avgörande att fundera kring några punkter för att få ett konstruktivt möte. Vad är det för grupp som ska mötas, är det en ny eller gammal konstellation? Är det en trygg grupp, vågar medlemmarna kliva fram och uttrycka sina åsikter?

– Det är viktigt att skapa trygga och tydliga ramar/förutsättningar när gruppen möts i ett helt nytt sammanhang. Man behöver fokusera mycket på att skapa tillhörighet och trygghet så att alla slappnar av och kommer till tals.

Ta hänsyn till gruppens olikheter

En tydlig agenda och vad syftet är med mötet ger också engagemang och delaktighet. En lämplig aktivitet bidrar till att stärka det man vill åstadkomma.

– Fundera på om aktiviteten tar hänsyn till de olikheter som finns i gruppen. Det behöver inte vara så spektakulärt utan kan vara något så enkelt som en skogspromenad. Att göra en aktivitet som skapar rädsla är inget som stärker teamkänslan, säger Michael Schüller.

En internationell trend som passar in i detta synsätt är fokus på att bygga och stärka företagskulturen.

– Det är något som vi ser komma starkt. Ett exempel på det är att fler och fler byter namn på HR-avdelningen till ”People and culture” för att lyfta hur viktig kulturen är.

Ökat distansarbete och att det i dag skapas virtuella team, exempelvis hos företag med verksamheter på olika orter, gör det extra viktigt att forma en stark företagskultur.

– Företagskultur anses numera viktigare för prestation än organisationens strategi eller verksamhetsmodell.  Det är viktigt för oss att emellanåt få träffas för att kunna bygga en stark företagskultur.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö